REKRUTACJA
zamknij
2018-02-26

Etapy Rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Etapy Rekrutacji na rok akademicki 2018/2019:

 

1. 17.05.2018 - 08 .06.2018 r. elektroniczna rekrutacja UWAGA! Przedłużamy elektroniczną rekrutację do 13 czerwca!

2. Uiszczenie opłaty rekrutacyjnej  do 13.06.2018 r.

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w Akademii Sztuki w Szczecinie w roku akademickim 2018/2019 odpowiada maksymalnej opłacie określonej rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tj. 150 PLN.

 

3. Przesłanie kandydatom przez Komisje rekrutacyjne informacji o szczegółowym harmonogramie egzaminów wstępnych - Wszystkie egzaminy wstępne odbędą się w terminach 18-30.06.2018r.

 

4. Przystąpienie do egzaminu wstępnego (kandydat przedstawia dowód osobisty oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej).

 

5. Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego.

 

6. Uzupełnienie danych w systemie elektronicznym (dane dot. matury oraz dyplomów – po egzaminach wstępnych).

 

7.  Wydruk podania (Kwestionariusz osobowy to podanie drukowane z konta rekrutacyjnego kandydata).

 

8. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów do Działu Spraw Studenckich Akademii Sztuki w Szczecinie (do 06.07.2018 r.). Liczy się data wpływu do uczelni.

 

Przypominamy - składanie kompletu dokumentów:

- od momentu ogłoszenia wyników egzaminów wstępnych do 06.07.2018r.