WYDZIAŁ EDUKACJI MUZYCZNEJ
zamknij
2017-06-30

Konferencja Naukowo - Metodyczna Teoria muzyki w praktyce

Zakład Edukacji Muzycznej

Akademia Sztuki w Szczecinie

pl. Orła Białego 2

70-562 Szczecin

 

 

Współorganizator:

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych

im. Feliksa Nowowiejskiego

w Szczecinie

                           

 

Konferencja Naukowo - Metodyczna

Teoria muzyki w praktyce

 

w dn. 24 - 25 listopada 2017

(piątek, sobota)

Chętnych do udziału w Konferencji Naukowo – Metodycznej „Teoria muzyki w praktyce” prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go na adres mailowy organizatora Konferencji do dnia 22 października 2017: konferencjawem@akademiasztuki.eu

 

Opłata wynosi 50 zł i obejmuje:

materiały szkoleniowe oraz udział w warsztatach i wykładach.

 

Opłatę konferencyjną należy uiścić do dnia 15 listopada 2017 na konto Akademii Sztuki w Szczecinie, podając dane uczestnika:

25 1440 1143 0000 0000 1215 0008 – PKO BP

Opłata nie obejmuje noclegu.

Z opłaty konferencyjnej zwolnieni są członkowie Komitetu Naukowego.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

dr Alicja Delecka-Bury – Prodziekan Wydziału Edukacji Muzycznej,

                           Kierownik Zakładu Edukacji Muzycznej

                           Akademii Sztuki w Szczecinie

 

dr Piotr Piechocki – Dyrektor ZPSM w Szczecinie 


 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

 

24 listopada 2017 - ZPSM, ul. Staromłyńska 13

 

godz. 10.00 – 13.00

Sala Koncertowa ZPSM

 

Z zagadnień osobowości nauczyciela i ucznia

- prof. Zofia Konaszkiewicz (UMFC Warszawa)

 

Kształtowanie wyobrażeń, wprowadzanie pojęć i notacji muzycznej we wczesnej edukacji muzycznej dziecka

- dr Roma Ławrowska (AP Kraków)

 

Informacja dla nauczycieli o ćwiczeniach do kształcenia słuchu, omówienie zbioru zadań

- Grażyna Sołtyk (PSM I st. Świnoujście)

 

godz. 14.00 – 19.00

Sala Kameralna i sala rytmiki ZPSM

 

warsztaty w grupach dwudziesto - osobowych

(szczegółowe informacje dla zarejestrowanych uczestników konferencji)

 

Zagadnienia rytmiczno-melodyczne w oparciu o literaturę muzyczną – aktywne sposoby realizacji

- Joanna Tomkowska (PSM I i II st. w Olsztynie)

 

Ławrowskiej model Odczuwam – Działam - Rozumiem. Aktywne słuchanie – przeżywanie - rozumienie muzyki przez dzieci

- dr Roma Ławrowska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

 

Tańce z różnych stron świata na lekcjach rytmiki

- Urszula Cebula (PSM w Kolbuszowej)

 

Piosenka pierwsza klasa!

- Renata Chrzanowska - Sosin (PSM I i II st. w Stargardzie)

 

***************************************************************************


25 listopada 2017

 

Sala Kameralna Akademii Sztuki, pl. Orła Białego 2

 

godz. 10.00 – 12.00

 

Edukacja muzyczna – wyzwania dla nauczyciela rytmiki w XXI wieku

- prof. Ewa Szatan (Uniwersytet Gdański)

 

Co nauczyciel przedmiotów teoretycznych o słuchu muzycznym wiedzieć powinien?

- dr hab. Alicja Kozłowska-Lewna (Akademia Muzyczna w Gdańsku)

Zasady kształcenia na lekcjach w szkole muzycznej

- dr Ewa Kumik (Akademia Muzyczna w Łodzi)

 

Rola nauczyciela przedmiotu głównego we wprowadzaniu terminologii i pojęć ogólno-muzycznych w początkowym etapie kształcenia

- dr Piotr Piechocki (ZPSM, Wydział Instrumentalny Akademii Sztuki w Szczecinie)

 

godz. 12.30 – 14.30

 

Uczeń jako recenzent. Inna ścieżka nabywania kompetencji muzycznych

- dr Rafał Ciesielski (Uniwersytet Zielonogórski)

 

Śpiewać każdy może" - solfeż: zagrożenie czy szansa? Studium przypadku

- dr Amelia Golema (Akademia Muzyczna we Wrocławiu)

 

Higiena głosu dziecka na lekcjach zbiorowych w szkole muzycznej

- dr Małgorzata Kowalik (Wydział Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki
w Szczecinie)

 

Od praktyki do teorii – metoda Emila Jaques-Dalcroze'a na zajęciach rytmiki i kształcenia słuchu w klasach I-III

- mgr Katarzyna Wyporska-Wawrzczak (Akademia Pomorska w Słupsku)

 

Obraz szkoły muzycznej w oczach dziecka

- dr Alicja Delecka-Bury (Wydział Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki
w Szczecinie)


Komitet Naukowy Konferencji:

 

prof. dr hab. Dariusz Dyczewski – prof. dyrygent, Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie, dyrektor OSM I i II st. L. Piwoni

prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz – psycholog, pedagog muzyki, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

prof. dr hab. Ewa Szatan – prof. rytmiki, Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański

dr hab. Alicja Kozłowska-Lewna, prof. AM – kierownik Zakładu Kształcenia Słuchu i Wczesnej Edukacji Muzycznej, Akademia Muzyczna w Gdańsku

dr Rafał Ciesielski – muzykolog, Uniwersytet Zielonogórski

dr Alicja Delecka-Bury – pedagog muzyki, kierownik Zakładu Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie

dr Amelia Golema – psycholog muzyki, Akademia Muzyczna we Wrocławiu

dr Małgorzata Kowalik – wokalistka, pedagog i metodyk emisji głosu, dyrygent, konsultant solowej i zbiorowej emisji głosu, kierownik Zakładu Emisji Głosu Akademii Sztuki w Szczecinie

dr Ewa Kumik – pedagog muzyki, kierownik Studium Pedagogicznego Akademii Muzycznej w Łodzi, b. dyrektor szkoły muzycznej

dr Piotr Piechocki – muzyk, nauczyciel, dyrektor ZPSM, adiunkt na Wydziale Instrumentalnym Akademii Sztuki w Szczecinie

PLIKI DO POBRANIA