WYDZIAŁ MALARSTWA I NOWYCH MEDIÓW
zamknij
2017-11-10

Dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz na konferencji "Awangarda i Awangardy" na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi

W dniach 14-15 listopada 2017 roku odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Awangarda i Awangardy" organizowana przez Akademię Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego, Katedrę Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Łódzkie Towarzystwo Naukowe. W obradach, w których wezmą udział badacze z dziewięciu polskich ośrodków naukowych i artystycznych, weźmie udział także dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz, z Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie.

Wystąpienie dr Łukaszewicz Alcaraz będzie poświęcone poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: "Czy możemy mówić o współczesnej awangardzie w innych kulturach niż kultura Zachodu? Na podstawie współczesnej sztuki w republice Południowej Afryki?"

Abstrakt wystąpienia:
Istotne rozważania skupione wokół awangardy i konieczność jej ponownego prze-myślenia w zmieniających się warunkach społeczno-kulturowych wynika z jej fundamentalnej roli dla praktyki i teorii sztuki XX i XXI wieku. Jednakże we współczesnym zglobalizowanym świecie pytając o trwanie awangardy powinniśmy wziąć pod uwagę różne warunki społeczno-historyczno-kulturowe poszczególnych miejsc geograficznych. W prezentowanym wystąpieniu skupię się na postkolonialnej sztuce Republiki Południowej Afryki wykazując jej krytyczne, emancypacyjne podejście i artystyczną odpowiedzialność za częściowe widoki świata, które artysta/artystka współtworzy. Odniosę się również do postmodernizmu, oraz rozróżnień pomiędzy antykolonializmem, dekolonizacją, postkolonializmem. Staram się odpowiedzieć na pytanie, czy - a jeśli tak, to w jakim sensie -  możemy mówić o awangardowych ideach i postawach w sztuce Południowej Afryki, choć wyrasta ona na innych podstawach i nie sięga korzeniami zachodniej historycznej formacji Awangardy.

Wystąpienia prezentowane podczas konferencji zostaną opublikowane w najnowszym numerze "Art Inquiry. Researchers sur les arts" 19/2017  "Awangarda i awangardy".

https://www.asp.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=7713%3A171106-awangarda-konf&catid=41%3Awydarzenia&Itemid=96&lang=pl
https://www.facebook.com/events/341611129635195/