WYDZIAŁ SZTUK WIZUALNYCH
zamknij
2017-06-13

"Podwójne życie Pani Z." - wystawa prac dr Mirosławy Jarmołowicz

Obrazy z cyklu „Podwójne życie Pani Z.” powstały w czasie ostatniej zimy 2016-2017 r. w Karpaczu, Szczecinie i okolicach miejscowości Gartz w Niemczech.

Fotografia jest dla autorki medium, które podobnie jak malarstwo opisuje nie tyle rzeczywistość obiektywną, co widzianą jej oczami. Ukazuje obrazy zwiędłych liści, szronu, śladów na śniegu powstałymi w ułamkach sekund, które już nigdy się nie powtórzą, mimo nieustannego cyklu powtarzających się pór roku.

Fotografie ujawniają abstrakcyjny świat makrokosmosu w wymiarze dualistycznym, dwoistą naturę zjawisk i przeciwstawnych sił, a mimo to nierozerwalnie związanych, jak materia i duch, piękno i brzydota, życie i śmierć.

Fotografie  wraz z wierszem autorki  stają się  poetycką parafrazą o przemijaniu, śmierci i  odradzaniu,  o zmienności natury  materii i natury ludzkiej.

 

dr Mirosława Jarmołowicz

Szczecinianka, absolwentka Politechniki Szczecińskiej. Od 1997 roku jest nauczycielem akademickim – początkowo w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej, a od 2010 roku – w Akademii Sztuki, gdzie pełniła w pierwszych trzech latach funkcję dziekana Wydziału Sztuk Wizualnych. Zajmuje się projektowaniem architektury wnętrz, grafiką, fotografią, poezją.

Liczne podróże często były tematem indywidualnych wystaw fotograficznych.  („Portrety Tybetańskie” 2011 r., „Widma Tybetu” 2011 r., „Jerozolima - miasto zaklęte w kamieniu” 2014 r., „Terra sancta w kamieniu” 2015 r.)

Zainteresowania dotyczące  roli matematyki w obszarze sztuki zaowocowały  corocznym udziałem w wystawach pokonkursowych  w  międzynarodowym fotograficznym konkursie Matematyka w Obiektywie organizowanym przez Uniwersytet Szczeciński od 2010 roku oraz licznymi nagrodami za prace fotograficzne, udziałami w konferencjach matematycznych, a od tego roku – udziałem w jury tego konkursu.

Mira Jarmołowicz zajmuje się  również rewaloryzacją zdegradowanych przestrzeni miejskich Szczecina w kontekście artystycznym i socjologicznym. Projekt „Miasto dla sztuki –miasto dla każdego” , oparty na prezentacji własnych działań artystycznych w zdegradowanej przestrzeni   XIX –wiecznej  zabudowy Szczecina ma również  w zamierzeniu dialog z mieszkańcami, prezentację ich prac i poglądów na temat sztuki ulicy w przestrzeni  emocjonalnej miasta.

Kontakt: miroslawa.jarmolowicz@akademiasztuki.eu