Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
back

katedra grafiki artystycznej

Kierunek Grafika, specjalność grafika artystyczna / studia I i II stopnia / stacjonarne

Studia w zakresie Grafiki Artystycznej przygotowują do samodzielnej działalności w obszarze profesjonalnej grafiki artystycznej. Student poprzez poznanie zarówno tradycyjnych technik druku (takich jak np. linoryt, litografia, akwaforta itd.), jak i współczesnych technik grafiki 2D, 3D, animacji oraz rysunku i malarstwa, ma możliwość poszukiwania własnej drogi artystycznej pod okiem wyspecjalizowanej kadry – artystów grafików, malarzy, projektantów. Na zajęciach teoretycznych zdobywa wiedzę w obszarach min. psychofizjologii widzenia, filozofii i historii sztuki. Od drugiego roku studiów I stopnia. w wybranych samodzielnie pracowniach, student uzupełnia program grafiki artystycznej o wiedzę i umiejętności dyscyplin pokrewnych, w tym grafiki projektowej. Kończąc studia jest przygotowany do pracy w branży poligraficznej, wydawniczej, w studiach projektowych, agencjach reklamowych. Niejednokrotnie absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie jako ilustratorzy, pracują w instytucjach kultury o charakterze edukacyjnym, w muzeach, galeriach sztuki.

Zakres kształcenia obejmuje:

Wypukłodruk - linoryt,
Wklęsłodruk - akwaforta, akwatinta, sucha igła,
Litografię,
Monotypię,
Serigrafię,
Digital painting,
Grafikę cyfrową i eksperymentalną

wszystkie pracownie o nas