Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
back

katedra malarstwa i rysunku

Katedra Malarstwa i Rysunku składa się z czterech pracowni malarstwa, czterech pracowni rysunku (w tym jednej pracowni rysunku i street artu), dwóch pracowni uzupełniających (pracownia nowych mediów i rzeźby, pracownia kompozycji i struktur wizualnych) oraz laboratorium technik i technologii malarstwa i rysunku. Pracownie oparte są na autorskich programach dydaktycznych i zindywidualizowanym procesie kształcenia. Nauczanie prowadzone jest w systemie dwustopniowym i kończy się pracą dyplomową, na którą składają się: praca wykonana w pracowni kierunkowej (Wydziału Malarstwa), praca wykonana w pracowni uzupełniającej (Wydziału Sztuki Mediów) oraz teoretyczna praca pisemna.

Bliska współpraca z Wydziałem Sztuki Mediów daje możliwość indywidualizowania ścieżki dydaktycznej w kierunku interdyscyplinarnym, związanym z takimi mediami jak fotografia, film, wideo, instalacja, performance. Nasze autorskie procesy kształcenia przygotowują studentów do rozpoczęcia samodzielnej aktywności twórczej, współpracy z instytucjami kultury oraz z obszarem szeroko rozumianych przemysłów kreatywnych.

wszystkie pracownie o nas