Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
back

Rady dyscyplin

Zgodnie z § 53 Statutu naszej Uczelnie skład Rady Dyscypliny wchodzą Przewodniczący/Przewodnicząca, Dziekani i Dziekanki Wydziałów, przedstawiciele nauczycieli i studentów wszystkich Wydziałów. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie wniosków o otwarcie przewodu doktorskiego lub postępowania habilitacyjnego, przeprowadzanie postępowań oraz nadawanie stopni w zakresie sztuki, powoływanie komisji doktorskich i kształtowanie polityki naukowej w ramach dyscypliny objętej zakresem jej działania.

 

wszystkie rada dyscypliny sztuki muzyczne rada dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki