Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
back

Wydział Instrumentalny

Wydział Instrumentalny na Akademii Sztuki w Szczecinie poszczycić się może wspaniała kadrą artystów-muzyków, czynnie koncertujących w największych salach koncertowych świata wirtuozów. Studia na kierunki Instrumentalistyka mają na celu kształcenie muzyków w kierunku wirtuozowskim i kameralistycznym, przygotowanie do pracy w orkiestrach, kształtowanie umiejętności w zakresie menegementu i promocji kultury.

Pozwala także zdobyć uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkolnictwie muzycznym pierwszego i drugiego stopnia. Na wydziale funkcjonuje orkiestra symfoniczna i orkiestry kameralne, w których młodzi muzycy mogą rozwijać swoje umiejętności i ćwiczyć warsztat. Posiadamy bogate instrumentarium - to najwyższej jakości instrumenty, pracownie dydaktyczne i, obecnie remontowana, zabytkowa Sala Koncertowa. Wydział Instrumentalny Akademii Sztuki w Szczecinie organizuje też liczne koncerty, warsztaty a wirtuozi z całego świata przyjeżdżają do nas na kursy mistrzowskie. W ramach wydziału funkcjonują także koła naukowe.

wszystkie struktura news wykładowcy projekty wydziałowe niezbędnik jakość kształcenia programy studiów karty przedmiotów / sylabusy