Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
back

Wydział Malarstwa

Studia na Wydziale Malarstwa są oparte na programach autorskich dostosowanych do realiów nieustannie zmieniającej się rzeczywistości artystycznej i społecznej. Łączą tradycyjną praktykę warsztatową z kształceniem w zakresie nowych mediów, umożliwiając zdobycie niezbędnych kompetencji artystycznych wykraczających poza obszar wąsko rozumianego malarstwa.

Nasz zindywidualizowany proces kształcenia przygotowuje studentów do rozpoczęcia samodzielnej aktywności twórczej, współpracy z instytucjami kultury oraz z obszarem szeroko rozumianych przemysłów kreatywnych. Kształcimy w zakresie malarstwa, rysunku, street artu oraz technik uzupełniających opartych na kształceniu kierunkowym. Kształceniu artystycznemu towarzyszą wykłady teoretyczne z zakresu historii sztuki, filozofii sztuki, krytyki artystycznej, strategii kuratorskich i technik wystawienniczych oraz ekonomii sztuki. Wszystko to pod okiem artystów i wykładowców o ugruntowanej renomie w świecie sztuki, w nowocześnie wyposażonych, pięknych pracowniach Pałacu pod Globusem w Szczecinie.

wszystkie news projekty wydziałowe plany zajęć wykładowcy struktura niezbędnik karty przedmiotów / sylabusy jakość kształcenia programy studiów