Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
back

Wydział Wokalny

Na kierunku wokalistyka ze specjalnością śpiew solowy realizowane są takie treści programowe, by absolwent studiów otrzymał solidne podstawy oraz bazę w zakresie wykształcenia wokalno-aktorskiego.Studia te przygotowują do pracy solistycznej w teatrach operowych, operetkowych oraz muzycznych, pracy solistycznej w muzyce kantatowo - oratoryjnej, a także pieśniarskiej. 

Edukujemy studentów w pięknych przestrzeniach Pałacu Ziemstwa Pomorskiego i przygotowujemy także do działalności muzycznej w instytucjach kultury, w kościołach i w mediach, działalności naukowej i dydaktycznej w szkołach wyższych i kształcenia nauczycieli prowadzących kierunek emisji głosu i wokalistyki oraz animacji życia muzycznego w różnych środowiskach muzycznych. Ważna jest dla nas także animacja kultury muzycznej. W ramach wydziału funkcjonują także koła naukowe, organizujące wydarzenia artystyczno-kulturalne i wspierające działalność uczelni. Kształci u nas wykwalifikowana kadra - to soliści osiągający sukcesy na operowych i teatralnych scenach świata - wielkie nazwiska w świecie muzyki poważnej i czynnie działający zawodowo soliści. Wydział organizuje co dwa lata Konkurs Wokalny im. Carla Loewe, wychwytujący nowe talenty w świecie wokalistyki i promujący twórczość tego związanego ze Szczecinem kompozytora. 

wszystkie struktura karty przedmiotów / sylabusy news wykładowcy projekty wydziałowe niezbędnik jakość kształcenia programy studiów