Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
O nas
11. urodziny Akademii Sztuki w Szczecinie
List otwarty JM Rektory AS, dr hab. Mirosławy Jarmołowicz, prof. AS
 
Szanowna Społeczności Akademicka,
dziś świętujemy 11 urodziny Akademii Sztuki w Szczecinie.

29 kwietnia 2010 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę przy poparciu niemal wszystkich posłów o powstaniu Akademii Sztuki w Szczecinie. Tego dnia obchodzimy święto naszej Uczelni.

Nie sposób opisać ogromnej radości mieszkańców Szczecina i ludzi sztuki, która towarzyszyła powstaniu naszej Uczelni. W ciągu trzech dni pod petycją za powstaniem Akademii podpisało się ponad 25 tysięcy szczecinian! To dla nas zobowiązanie, o którym pamiętamy nie tylko od święta.

Ten entuzjazm wynikał z wielkiej potrzeby istnienia publicznej uczelni artystycznej na Pomorzu Zachodnim, która przyczyni się do wzmacniania potencjału miasta tworzonego przez młodych, kreatywnych ludzi.

Dziś mamy wspaniałe warunki do pracy dydaktyczno-naukowej. Dwa piękne pałace – Pałac pod Globusem, Pałac Ziemstwa Pomorskiego, nowoczesne i w pełni wyposażone laboratoria i warsztaty w Centrum Przemysłów Kreatywnych. Lecz to nie pałace świadczą o nas, ale szacunek do dokonań poprzedników i pamięć o osobach, które włożyły ogromny wkład pracy w jej powstanie i rozwój. Nie sposób wymienić wszystkie osoby zaangażowane w proces tworzenia tej najmłodszej Uczelni publicznej w Polsce - przedstawicieli władz miasta i województwa, partii politycznych, środowisk artystycznych, naukowych, mieszkańców.

Przez te dziesięć lat istnienia Uczelnia rozwijała się dynamicznie, podwoiła się liczba studentów, rosła liczba nowych kierunków i specjalności. W październiku 2010 roku Akademia liczyła trzy wydziały, obecnie - osiem.

Rośnie marka i renoma Uczelni w kraju i zagranicą, dzięki wielu wybitym artystom nauczającym w Akademii Sztuki, dzięki licznym sukcesom studentek i studentów, dzięki wielu osobom, którym leży na sercu kondycja i rozwój Akademii.

Ten wyjątkowy dzień skłania nas nie tylko do wspomnień, ale też do refleksji związanych z dalszym rozwojem Uczelni, docenienia jej wyjątkowego potencjału, jedynego w Polsce – możliwości współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy wydziałami muzycznymi i plastycznymi, tworzenia wspólnych wyjątkowych projektów, odkrywania nieznanych ścieżek artystycznych, eksperymentowania. Z pewnością artyści mają wyobraźnię, więc nie ma nic, co może nas ograniczać!

Życzę wszystkim Państwu – nauczycielom akademickim, studentom, wszystkim pracownikom – satysfakcji i radości wynikającej z pracy w Akademii w poczuciu możliwości pełnego rozwoju osobistego, artystycznego i dydaktycznego.

RES NON VERBA

Z wyrazami szacunku

dr hab. Mirosława Jarmołowicz, prof. AS
Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie