Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
O nas
13 urodziny Akademii Sztuki w Szczecinie
list od JM Rektor dr hab. Mirosławy Jarmołowicz, prof. AS
 
Szanowni Państwo,

Trzynaście lat temu, 29 kwietnia 2010 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie. Powstała wówczas pierwsza publiczna uczelnia artystyczna na Pomorzu Zachodnim, najmłodsza w Polsce i jedyna łącząca sztuki plastyczne i muzyczne. Wielu z nas pamięta, jaka wielka radość, wręcz euforia towarzyszyła temu wydarzeniu wśród mieszkańców Szczecina, artystów, przyszłych studentów.

Nie zmarnowaliśmy pokładanych w nas nadziei. Uczelnia od początku rozwijała się niezwykle dynamicznie, stając się jedną z najważniejszych instytucji kulturalnych, artystycznych, naukowych i dydaktycznych w Szczecinie, mając znaczący wpływ na przyszłość i kondycję naszego miasta. Jesteśmy postrzegani w Polsce i na świecie jako Uczelnia nowoczesna, otwarta, przyjazna i tolerancyjna dla rozwijania artystycznych i naukowych pasji pod okiem doskonałej kadry.

Spośród wielu obszarów działalności chciałabym podkreślić wysoką jakość kształcenia oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do wymagań rynku zewnętrznego poprzez jej dywersyfikację i tworzenie nowych atrakcyjnych kierunków, takich jak: jazz i muzyka rozrywkowa, gry komputerowe i rzeczywistość wirtualna, scenografia i przestrzeń wirtualna, kuratorstwo i realizacja wystaw.

Realizowanie wielu ambitnych celów, zgodnych ze strategią Uczelni zostało najwyżej ocenione w ostatnim procesie ewaluacji, czyli oceny jakości działalności naukowej za lata 2017-2021. Otrzymaliśmy najwyższe oceny: A+ w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki oraz A w dyscyplinie sztuki muzyczne.

W ciągu ostatnich lat borykaliśmy się z wieloma poważnymi przeciwnościami losu, znacząco utrudniającymi codzienne funkcjonowanie i dalszy rozwój – wybuch pandemii, wojna w Ukrainie, wysoka inflacja. Wszystkie te zdarzenia nie zatrzymały w znaczącym stopniu rozwoju Uczelni i konsekwentnej realizacji strategii.

Wiele podziękowań i wyrazy szczególnego uznania kieruję w stronę Społeczności Akademii Sztuki – pedagożek i pedagogów, pracowniczek i pracowników administracji, studentek i studentów – za odwagę i wytrwałość w podejmowaniu wyzwań artystycznych i naukowych, za oddaną pracę, zaangażowanie i inicjatywy na rzecz Akademii.

Dziękuję władzom miasta i województwa, przedstawicielom instytucji kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych w Szczecinie za wsparcie, pomoc oraz szeroką współpracę.

W tę trzynastą rocznicę utworzenia naszej Uczelni pragnę złożyć Społeczności Akademii Sztuki serdeczne życzenia dalszych sukcesów artystycznych i naukowych, realizacji wszelkich ambitnych planów, szczęścia i pomyślności w życiu osobistym.
Naszym wspólnym celem jest dalszy rozwój Akademii Sztuki, uczelni zapewniającej coraz większe szanse i szersze możliwości rozwoju artystycznego i naukowego, by czas spędzony w murach Alma Mater był dla każdego i każdej z nas dobrym i ważnym doświadczeniem.

dr hab. Mirosława Jarmołowicz, prof. AS
Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie