Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
O nas
Akademia Sztuki w Szczecinie remontuje zabytkowy Pałac Ziemstwa Pomorskiego
w ramach projektu Akademia Zmienia Szczecin
 
 
Prace budowlane trwają od pierwszego grudnia 2020 roku. Do tej pory zakończono już roboty wyburzeniowe, wykonano podbicia fundamentów, izolacje fundamentów i posadzek, murowanie nowych ścian. Prowadzone są roboty instalacyjne i wykończeniowe. Wstawiane są też nowe okna i drzwi. Zabytkowe drzwi wewnętrzne są poddane renowacji konserwatorskiej.

W ramach prac przewidziano zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń i przystosowanie ich do potrzeb kulturalno-animacyjnych. Na parterze, w dawnych pomieszczeniach obsługi bankowej, znajdzie się wielofunkcyjna sala, w której organizowane będą warsztaty, koncerty i wystawy. Sala będzie wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny. Remontem objęte jest także przyziemie, w którym znajdą się magazyny, korytarze, wentylatornia, węzeł cieplny oraz agregat wody lodowej. Ściany remontowanej części pałacu zostały docieplone, okna są wymieniane na trzyszybowe. Te wszystkie działania wpłyną na bardziej ekonomiczne i ekologiczne funkcjonowanie budynku. Zużycie energii spadnie o około 30%. W projekcie zaplanowano też zagospodarowanie terenu przed bocznym wejściem do pałacu. Tam też zamontowany będzie podjazd dla osób z niepełnoprawnością ruchową, a w bezpośrednim sąsiedztwie podjazdu - winda.

Ten zabytkowy budynek powstał wiele lat temu w innych warunkach klimatycznych i przystosowany dla innych użytkowników. Podczas naszych prac dostosowujemy część pałacu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, do nowej kulturotwórczej funkcji oraz do zmian klimatycznych. Budynek będzie przyjaźniejszy, bardziej ekologiczny i ekonomiczny w użytkowaniu. Po zakończeniu prac planowane są otwarte wydarzenia artystyczne dla mieszkańców Szczecina. Mamy nadzieję, że przeprowadzona modernizacja przyczyni się między innymi do poprawy dostępności i funkcjonalności zabytku oraz ożywienia ruchu turystycznego.

Pałac Ziemstwa Pomorskiego został zakupiony przez Akademię Sztuki w Szczecinie w 2016 roku. Umowę na dofinansowanie modernizacji części budynku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Akademia Sztuki podpisała 7 stycznia 2020 roku. Koszt wszystkich prac zaplanowanych w ramach tego działania oszacowano na blisko 6,2 mln zł. Urząd Marszałkowski, w ramach unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, przekazuje szczecińskiej uczelni 4 mln zł. Rewitalizacja całego zabytkowego obiektu szacowana jest na około 50 mln zł.
 
Pełny opis projektu Akademia ZMIENIA Szczecin: rewitalizacja Pałacu Muzyki i Sztuk Plastycznych
 
Projekt pn. „Akademia ZMIENIA Szczecin: rewitalizacja Pałacu Muzyki i Sztuk Plastycznych” finansowany jest ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz BP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków dotacji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Numer umowy: RPZP.09.03.00-32-0010/19-00 z dnia 7 stycznia 2020 r. Numer umowy: 10262/19/FPK/DFE z dnia 23 lipca 2019 r.