Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydawnictwo
Akademia ZMIENIA Szczecin: PAŁAC ZIEMSTWA POMORSKIEGO
Radosław Walkiewicz
redakcja
Agnieszka Lisowska
 
autor
Radosław Walkiewicz
 
korekta
Monika Ples
 
projekt graficzny i skład
Katarzyna Skorupska

fotografie
Radosław Walkiewicz, Grzegorz Solecki – dzięki uprzejmości Narodowego Instytutu Dziedzictwa
oraz  Janusz Piszczatowski, Maciej Mizgalski
 
wydawca
Akademia Sztuki w Szczecinie
pl. Orła Białego 2
70-562 Szczecin
www.akademiasztuki.eu


© Copyright by Akademia Sztuki w Szczecinie, 2022
ISBN WYDAWCY: 9788363072858


partner
Narodowy Instytut Dziedzictwa

Publikacja wydana jako działanie promocyjne projektu pn. „Akademia ZMIENIA Szczecin: rewitalizacja Pałacu Muzyki i Sztuk Plastycznych”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020

Numer umowy: RPZP.09.03.00-32-0010/19-00 z dnia 7 stycznia 2020 r.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Numer umowy: 10262/19/FPK/DFE z dnia 23 lipca 2019 r.
Od 2013 roku Akademia Sztuki w Szczecinie prowadzi działania w ramach programu Akademia ZMIENIA Szczecin. Najpierw wyremontowany został pałac Pod Globusem, potem powstało Centrum Przemysłów Kreatywnych – miejsce współpracy uczelni z biznesem. W latach 2020–2022 modernizacji poddana została część pałacu Ziemstwa Pomorskiego. Do otwarcia tego obiektu przygotowaliśmy się przy wsparciu historyków. W latach 2018–2019 Radosław Walkiewicz przygotował dla pałacu dokumentację historyczno-architektoniczną. To wartościowe i bardzo ciekawe opracowanie postanowiliśmy we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa rozpowszechnić. Tak powstała niniejsza publikacja. Wierzymy, że stanie się źródłem wiedzy i materiałem do dyskusji dla wszystkich zainteresowanych, w tym dla specjalistów i miłośników historii Pomorza Zachodniego i jego architektury.