Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Stopnie naukowe
akty prawne
 
Akademia Sztuki w Szczecinie posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie sztuki:
dyscyplinie sztuki muzyczne oraz dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.
 
dokumenty:
- Zarządzenie Rektora Akademii Sztuki nr 55/2019
- Uchwała Senatu Akademii Sztuki nr 99/2019
- Wniosek kandydata
- Wskazanie promotorów
- Oświadczenie promotora
- Oświadczenie o pokryciu kosztów przewodu
- Kwestionariusz osobowy kandydata
- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych