Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Malarstwa
akty prawne - jakość kształcenia
 
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.
3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.


Uchwały Senatu AS

1. Uchwała Senatu AS nr 91/2019 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wytycznych dotyczących planów i programów studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
2. Uchwała Senatu AS nr 101/2019 z dnia 20 września 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w Akademii Sztuki w Szczecinie do dyscyplin.


Potwierdzanie efektów uczenia się

Uchwała Senatu AS nr 102/2019 z dnia 20 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się.
Zarządzenie Rektora AS nr 42/2019 z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się w Akademii Sztuki w Szczecinie.


Zarządzenia Rektora AS

1. Zarządzenie Rektora AS nr 34/2020 z dnia 8 czerwca 2020r. w sprawie dokumentacji dotyczącej programów studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
2. Zarządzenie Rektora AS nr 78/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Kierunkowych Rad Programowych w Akademii Sztuki w Szczecinie.
3. Zarządzenie Rektora AS nr 83/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury hospitacji zajęć dydaktycznych w Akademii Sztuki w Szczecinie.
4. Zarządzenie Rektora AS nr 84/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Sztuki w Szczecinie.
5. Zarządzenie Rektora AS nr 71/2020 z dnia 29 października 2020 w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia jakości Kształcenia w Akademii Sztuki w Szczecinie.
6. Zarządzenie Retora AS nr 85/2020 z 15 grudnia 2020 w sprawie ankietyzacji zajęć dydaktycznych w Akademii Sztuki w Szczecinie
7. Zarządzenie Rektora AS nr 81/2020 z 11 grudnia 2020 w sprawie składu Uczelnianego Zespołu do spraw Jakości Kształcenia