Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Malarstwa
Aleksandra Łukaszewicz
dr hab.
 profesorka uczelni
Aleksandra Łukaszewicz, doktor habilitowana nauk humanistycznych w dziedzinie nauk o religii i kulturze, specjalistka w zakresie estetyki filozoficznej oraz teorii sztuki i kultury. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Estetycznego. Zdobywczyni nagród i grantów, m.in. Fundacji Kościuszkowskiej na badania nad sztuką, kulturą i estetyką Josepha Margolisa oraz wspierające przygotowanie książki poświęconej osobom cyborgicznym, opartej na metafizyce kultury. Koordynatorka międzynarodowych konsorcjum badawczych TICASS i TPAAE, realizujących projekty ufundowane przez Komisję Europejską w ramach MSCA-RISE H2020 poświęcone komunikacji wizualnej, wizualnej alfabetyzacji, sztuce i edukacji w perspektywie międzykulturowej. Autorka „Are Cyborg Persons? An Account on Futurist Ethics”, wydanego przez Palgrave Macmillan w 2021 roku.