Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Edukacji Muzycznej
Alicja Delecka-Bury
 dr
adiunkt
 
 
Alicja Delecka-Bury jest doktorem nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, mgr sztuki muzycznej w specjalności edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Akademia Muzyczna w Poznaniu), mgr pedagogiki wczesnoszkolnej (Uniwersytet Szczeciński).
Od 2010 r. pracuje na Wydziale Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie, obecnie na stanowisku adiunkta. Prowadzi zajęcia metodologii pracy dyplomowej, pedagogiki ogólnej, pedagogiki muzyki, podstaw dydaktyki, metodyki edukacji muzycznej na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, instrumentalistyka, wokalistyka.
Swoją pasję artystyczną rozwija jako kierownik muzyczny i dyrygent, prowadząc od 2007 roku żeński chór Echo Fatimy przy Sanktuarium Fatimskim w Szczecinie.

Jej zainteresowania badawcze dotyczą obszarów m.in. uwarunkowań edukacji muzycznej, kształcenia nauczycieli muzyki i szkolnictwa muzycznego. Wyniki badań przedstawia na konferencjach i w publikacjach. Opublikowała cztery monografie ( jedną autorską, trzy pod redakcją, czwarta w druku) i ponad dwadzieścia artykułów o tematyce pedeutologicznej i pedagogicznej z zakresu edukacji muzycznej.

Ostatnie publikacje monograficzne:
Delecka-Bury A. (red.), Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego. Tradycja i perspektywy (w druku)
Burnicka-Kalischewska S., Delecka-Bury A. (red.), Wokół muzyki Feliksa Nowowiejskiego, Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 2018
Delecka-Bury A. (red.), Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego. Specyfika kształcenia małego dziecka, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016
Delecka-Bury A. (red.) Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego. Kim jest nauczyciel szkoły muzycznej I st.?, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015
Delecka-Bury A., Źródła sukcesu pedagogicznego animatorów kultury muzycznej. Studium przypadków, Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 2015

Jest autorką i organizatorką konferencji naukowo-metodycznych przeznaczonych dla nauczycieli szkół muzycznych oraz badaczy specjalistycznej edukacji muzycznej. Od 2017 cykliczne konferencje pod nazwą Teoria muzyki w praktyce organizowane są we współpracy z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie:
Konferencja Naukowo-Metodyczna Teoria muzyki w praktyce. Melodyjnie – harmonijnie w dn. 23–24.10.2020 – w przygotowaniu
Konferencja Naukowo-Metodyczna Teoria muzyki w praktyce. Rytm – przestrzeń – dźwięk w dn. 25–26.10.2019
Konferencja Naukowo-Metodyczna Teoria muzyki w praktyce. Specyfika kształcenia w szkole muzycznej I i II stopnia w dniach 23-24.11.2018
Konferencja Naukowo-Metodyczna Teoria muzyki w praktyce w dniach 24-25.11.2017
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Tematyka marynistyczna w twórczości Feliksa Nowowiejskiego w dniach 21-22.04.2017
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wyzwania współczesnej szkoły muzycznej I st. Szkoła muzyczna – tradycja i perspektywy w dn. 7-8.04.2017
Ogólnopolskie Sympozjum Wyzwania współczesnej szkoły muzycznej I st. –Specyfika kształcenia małego dziecka w dn. 21-23.03.2016
Seminarium Praktyczno-Teoretyczne Nowe wyzwania pedagoga – muzyka w świetle zmian w szkolnictwie muzycznym I st. (z dotacji MKiDN).Seminarium praktyczne odbyło się w dwóch sesjach: sesja wiosenna: 12-13 kwietnia 2013, sesja jesienna: 15-16 listopada 2013. Odbyły się także dwie konferencje: w sesji wiosennej: 24 maja 2013, w sesji jesiennej: 16 grudnia 2013