Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Architektury Wnętrz
Andreas Guskos
dr hab.
 
 

profesor uczelni

prorektor ds. współpracy
międzynarodowej

Doktor habilitowany w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie sztuki projektowe. Stopień nadany uchwałą Rady Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu z dnia 19 września 2014r. na podstawie ogólnego dorobku artystycznego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej Świat wirtualny Aheilos. Twórczość i edukacja w przestrzeni informacji.
 
Doktor w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie sztuki użytkowe. Stopień obroniony na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej Modele architektury w przestrzeni informacji. Promotor w przewodzie doktorskim: prof. Krzysztof Wołowski.
 
Magister inżynier architekt. Stopień uzyskany na kierunku Architektura i Urbanistyka Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej za pracę " Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy Uniwersytetu Bydgoskiego". Praca zespołowa. Autorzy: Andreas Guskos, Marcin Jackowiak, Krzysztof Ostoja-Chełczyński. Promotor: prof. Adam Szymski.
W działalności artystycznej interesują mnie zagadnienia z pogranicza sztuki, nauki i technologii oraz te związane z filozofią przyrody. Idee, z których wyewoluowały projekty realizowane w latach 2014-2021 mają swój początek w przewodach naukowych oraz w międzynarodowych warsztatach artystyczno-naukowo-technologicznych MEDEA 2011 – doświadczając niewidocznych przestrzeni, na których gościem specjalnym był prof. Marcos Novak, pionier wirtualnej architektury. Badania realizowane w pracy habilitacyjnej Świat wirtualny Aheilos. Twórczość i edukacja w przestrzeni informacji. były kontynuowane w procesie dydaktycznym w Pracowni wystawiennictwa i nowych technologii w projektowaniu oraz prezentowane na konferencjach i wystawach, m.in. na Dwudziestym Międzynarodowym Sympozjum na temat Sztuki Elektronicznej ISEA 2014 LOCATION w Dubaju. Od 2015 roku świat wirtualny Aheilos zostaje sukcesywnie zastępowany w procesie dydaktycznym świeżo udostępnioną platformą Unreal Engine 4, ze względu na duży potencjał tej technologii, zarówno w zastosowaniach praktycznych, jak również jako zaawansowanego narzędzia wypowiedzi artystycznej.