Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Sztuki Mediów, Fotografii i Filmu Eksperymentalnego
Andrzej Wasilewski
Fabryka Absolutu
 
Andrzej Wasilewski Fabryka Absolutu
 
otwarcie: 16.03.2023, godz. 19:00
wystawa: 17.03 - 04.06.2023
oprowadzanie z artystą i kuratorem: 17.05.2023, godz. 18:00
TRAFO
 
kurator:
Stanisław Ruksza
 
koordynatorki:
Ada Kusiak,
Anna Sienkiewicz
Andrzej Wasilewski w swojej praktyce artystycznej odnosi się do relacji współczesnego człowieka z techniką, komunikacją, ekonomią, archeologią, metodami badawczymi i kwestiami klimatycznymi, których przemiany wywołały dezaktualizację dotychczasowej etyki, współzależności gatunków,
a wreszcie samej twórczości.
 

W stworzonej specjalnie na wystawę w TRAFO imponującej rozmachem apokaliptycznej pracy wizualno-dźwiękowej „Fabryka Absolutu”, Wasilewski łączy naukowy styl z poczuciem absurdu i czarnego humoru. W dużej sali TRAFO artysta tworzy zestaw dopełniających się instalacji, używając rozpoznawalnego dla siebie języka prymitywnych form technologicznych, industrialnej ikonografii i popkultury, podejmuje złożony temat węgla i paliw kopalnych w kontekście zmian klimatycznych, snucia nowych utopii społecznych i politycznych.
 
Jednocześnie „Fabryka Absolutu” stanowi grę w duchu neodada czy praktyk fluxusu, odzierającą patos nadmuchanych wartości otulających język świata kultury i „rozbebeszającą” nadęcie estetyki prac w duchu art & science, sound-artu czy minimalizmu.
 
Motyw tytułowej „Fabryki Absolutu” zaczerpnięty został z klasycznej czeskiej powieści dystopijnej Karela Čapka, w której wynalazca-wizjoner konstruuje karburator pozyskujący niespożytą energię z węgla, w konsekwencji uwalniając przypisaną do „przedmiotu” ideę absolutu. Jeżeli Bóg jest wszędzie, to czy można go stamtąd wyekstrahować? Materia zmienia się w Ideę. Zdarzenia wymykają się spod kontroli ludzkości powodując szereg gwałtownych i destrukcyjnych zmian społeczno-politycznych. Karburator przy okazji uwalnia w realność ideę umieszczonego w materii Absolutu, co powoduje totalny chaos, wojny i, „last but not least”, niemal całkowite zniszczenie gatunku człowieka.