Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Edukacji Muzycznej
Anna Tarnowska
 dr hab.
profesor uczelni
 
kierowniczka Katedry Dyrygentury
 
Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego, jest kierownikiem Katedry Dyrygentury na Wydziale Edukacji Muzycznej.
Anna Tarnowska jest szczecinianką. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 2013 roku w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. W sezonie artystycznym 2002 – 2003 pracowała jako chórmistrz w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk”, a w latach 2003 – 2010 była kierownikiem chóru i chórmistrzem w Operze Śląskiej w Bytomiu. Od 2010 roku jest kuratorem regionu zachodniopomorskiego ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych Akademia Chóralna „Śpiewająca Polska”. Jako kurator organizuje koncerty, przeglądy regionalne oraz warsztaty dla dyrygentów w ramach działalności programu. Wspiera również merytorycznie dyrygentów regionu zachodniopomorskiego należących do programu. Dzięki tej działalności przyczynia się do rozwoju chóralistyki szkolnej w Szczecinie, w regionie, a przez to również i w Polsce. W 2011 roku została dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie. Jest zapraszana jako juror do prac w komisjach artystycznych podczas ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursów wokalnych. Anna Tarnowska nawiązała również współpracę z Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, którego dyrektor Andrzej Kosendiak jest pomysłodawcą projektu „Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato”. Dzięki staraniom Anny Tarnowskiej i pozyskanemu z Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin dofinansowaniu, PSM I st. realizuje ten projekt na terenie Szczecina. Swym zasięgiem projekt obejmuje coraz więcej środowisk miasta. Do współpracy w ramach tego projektu Anna Tarnowska zaprasza studentki Akademii Sztuki w Szczecinie. 
Anna Tarnowska posiada następujące odznaczenia:  
1) Brązowa Odznaka Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr;  
2) Dyplom Uznania Ministra Kultury za wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury muzycznej – 2005 r.;  
3) Złota Odznaka Zarządu Głównego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr;  
4) Nagroda Prezydenta Miasta Szczecina za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej – 2014 r.;  
5) Nagroda Prezydenta Miasta Szczecina za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej – 2015 r.; 
6) Odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – 2018 r.