Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Stopnie naukowe
Anne Mwitti
doktorantka
dziedzina: sztuki
dyscyplina: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
 
Promotor: prof. dr hab. Łukasz Skąpski
 
Temat rozprawy: "Gwata Ntai: Nie pozbyli się siniaków pozostawionych w przeszłości. Ndagwata: Wschodnioafrykańska sztuka malowania twarzy i ciała przez Masajów i społeczności pokrewne."
 
Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczęte na podstawie wniosku przyjętego dnia 05.czerwca 2023 roku
 
Recenzenci:
dr hab. Bogdan Achimescu, prof. ASP Kraków
dr hab. Adam Witkowski, prof. ASP Gdańsk
prof. dr hab. Dominik Lejman, UAP Poznań
Skład Komisji Doktorskiej:
1. dr hab. Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz, prof. AS – Przewodnicząca
2. dr hab. Agnieszka Grodzińska, prof. AS – Sekretarzyna
3. dr hab. Bartłomiej Otocki prof. AS
4. dr hab. Wojciech Dada, prof. AS
5. dr hab. Katarzyna Szeszycka, prof. AS
6. dr hab. Zbigniew Romańczuk, prof. AS
7. dr hab. Paweł Książek, prof. AS
 
Data publicznej obrony: 18. grudnia 2023 roku, o godz. 12:00, w Galerii ZONA (przeniesiona z R+), Akademii Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2
 
Nadanie stopnia doktora sztuki:
Uchwała Rady Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieła Sztuki nr 27/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku