Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Praca na Akademii
Asystent Dziekana Wydziału Architektury Wnętrz
 
 
Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Planowany termin zatrudnienia: -12.15.2021

Do naboru na stanowisko Asystenta Dziekana Wydziału Architektury Wnętrz mogą przystąpić osoby spełniające poniższe wymogi formalne oraz odpowiadające  następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1.     Wykształcenie: wyższe
2.     Umiejętność pracy w zespole
3.     Komunikatywność
4.     dobra znajomość Pakietu Office
5.     Dobra organizacja pracy własnej
6.     Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego drogą elektroniczną, z informacją w temacie:

Aplikacja na stanowisko Asystenta Dziekana Wydziału Architektury Wnętrz

na adres: dominika.zawojska@akademiasztuki.eu 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 07.10.2021
Konkurs zostanie rozstrzygnięty: 11.10.2021

Dokumenty, które wpłyną do Akademii Sztuki w Szczecinie po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni wybrani kandydaci, którzy zakwalifikują się do drugiego etapu rekrutacji. O terminie i miejscu spotkania, kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczną.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i po jego zakończeniu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.)"

Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin. Inspektor Ochrony Danych w Akademii Sztuki jest dostępny pod adresem e-mail: iod@akademiasztuki.eu. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji kandydatów do pracy na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. (Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej). Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres realizacji świadczenia funkcji informacyjnej.
Osoba, która udzieliła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie ma prawo ją cofnąć, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.