Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Mediateka
bazy danych
 
 
BAZY NA KRAJOWYCH LICENCJACH AKADEMICKICH
W ramach krajowych licencji akademickich w latach 2019-2021 r. dostępne są następujące bazy:

Elsevier https://www.sciencedirect.com/
Czasopisma elektroniczne Elsevier są dostępne równolegle na serwerze Science Direct należącym do wydawcy oraz na serwerze Infona w ICM. Krajowa licencja akademicka obejmuje 1851 tytułów czasopism bieżących z rocznikami od 1995 oraz archiwa ponad 420 tytułów niekontynuowanych lub kontynuowanych pod inną nazwą. Licencja krajowa Elsevier została rozszerzona o 1. pakiet książek zawierający 838 książek (głównie monografii) z roku 2013 oraz 803 wolumenów serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015 oraz o 2. pakiet książek obejmujący 874 książek (głównie monografii) z roku 2014. Książki są dostępne na serwerze wydawcy.

Springer https://link.springer.com/
Czasopisma i książki Springer są dostępne równolegle na platformie SpringerLink na serwerze wydawcy oraz na platformie Infona w ICM. Licencja obejmuje 2008 bieżących czasopism Springer oraz 425 archiwalnych wraz ze wszystkimi dostępnymi elektronicznie rocznikami archiwalnymi. Ponadto w ramach kolekcji Springer dostępnych jest 579 czasopism w Open Access oraz 107 nowych czasopisma w dostępie testowym.
Licencja krajowa Springer obejmuje także archiwa serii książkowych (10558 wolumenów) oraz kolekcję anglojęzycznych książek elektronicznych wydanych w latach 2004, 2005, 2009-2011 (obecnie ok. 16 700 tytułów).

Web of Science http://apps.webofknowledge.com
Web of Science to pakiet baz danych produkowanych przez firmę Thomson Reuters. Licencja obejmuje podstawowe indeksy cytowań WoS i pakiet Citation Connection. W bazach WoS indeksowane są czasopisma znajdujące się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która obejmuje ponad 12 000 tytułów bieżących czasopism.
Komplet baz objętych licencją jest udostępniany na platformie Web of Science na serwerze wydawcy.
Dla użytkowników w Polsce wydawca stworzył stronę informacyjną na temat zasobów WoS.

EBSCO http://search.ebscohost.com
Pakiet podstawowy EBSCO obejmuje 15 baz danych, w tym 8 baz pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe, książki, gazety i inne publikacje: Academic Search Complete, Business Source Complete, AHFS Consumer Medication Information, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source – Consumer Edition, Master File Premier, Newspaper Source, Regional Business News oraz 7 baz bibliograficznych (abstraktowych): Agricola, ERIC, GreenFILE, Library Information Science & Technology Abstracts, MEDLINE, European Views of the Americas, Teacher Reference Center. Szczegółowe informacje Wydawcy o pakiecie podstawowym EBSCO oferowanym w ramach licencji krajowej. Bazy dostępne są na platformie EBSCOhost 2.0. Informacje o bazach i przewodniki do korzystania z platformy są dostępne w języku polskim.

Nature https://www.nature.com/
Czasopismo Nature jest udostępniane na serwerze wydawcy Nature Publishing Group (NPG). Licencja krajowa Nature pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i roczników archiwalnych od roku 2010.

Science https://science.sciencemag.org/
Czasopismo Science jest udostępniane na serwerze wydawcy American Association for the Advancement of Science. Licencja krajowa Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r.

Scopus https://www.scopus.com
Scopus jest produkowaną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje obecnie ok. 23 tysiące recenzowanych czasopism (z których ponad 3600 to czasopisma Open Access), 145000 książek, 562 serii książkowych, ok. 8 milionów sprawozdań konferencyjnych. Na początku 2017 r. Baza zawierała ponad 67 milionów rekordów bibliograficznych, z których ponad 45 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, ok. 28 milionów rekordów patentowych. Baza Scopus indeksuje również naukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. Baza Scopus podaje także indeks Hirscha, który liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku.

Wiley https://onlinelibrary.wiley.com/
Czasopisma Wiley udostępniane są na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Licencja obejmuje 1405 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 r.Licencja krajowa Wiley została rozszerzona o 2450 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015. Na serwerze wydawcy dostępna jest także specjalna strona Wiley w Polsce w języku polskim z dodatkowymi informacjami i linkami do zasobów Wiley objętych licencją krajową.

ZASOBY Z DOMENY PUBLICZNEJ, KTÓRE MOGĄ BYĆ NARZĘDZIEM PRACY MUZYKOLOGA, ADEPTA MUZYKOLOGII, MUZYKOFILA I MELOMANA:

Biblioteki Cyfrowe: http://bibl.imuz.uw.edu.pl/biblioteki-cyfrowe/

(Dane pozyskane ze strony Biblioteki Instytutu Muzykologii UW)


OGÓLNODOSTĘPNE BIBLIOTEKI, REPOZYTORIA, ARCHIWA I MUZEA CYFROWE

POLSKIE:
ABC – Akademicka Biblioteka Cyfrowa
Archiwum Akt Nowych
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
Archiwum Muzyki Wiejskiej
Archiwum Państwowe w Białymstoku
Archiwum Państwowe w Olsztynie
Archiwum Państwowe w Przemyślu
Archiwum Państwowe w Szczecinie
Armarium – Dominikańska Biblioteka Cyfrowa
Bałtycka Biblioteka Cyfrowa
Bialska Biblioteka Cyfrowa
Bibliologiczna Biblioteka Cyfrowa
Biblioteka Cyfrowa AJD
Biblioteka Cyfrowa Diecezji Legnickiej
Biblioteka Cyfrowa Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Biblioteka Cyfrowa Informatyki
Biblioteka Cyfrowa Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Biblioteka Cyfrowa Instytutu Geodezji i Kartografii
Biblioteka Cyfrowa Instytutu Łączności
Biblioteka Cyfrowa Instytutu Nafty i Gazu
Biblioteka Cyfrowa Instytutu Odlewnictwa
Biblioteka Cyfrowa Katedry Lingwistyki Formalnej Uniwersytetu Warszawskiego
Biblioteka Cyfrowa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Biblioteka Cyfrowa Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego
Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA
Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Koszalińskiej
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej
Biblioteka Cyfrowa Polskiego Instytutu Antropologii
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Papieskiego
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Śląskiego
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego
Biblioteka Cyfrowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie
Biblioteka Cyfrowa Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Biblioteka Dziedzictwa Kulturowego i Historycznego Gminy Żarów
Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii UW
Biblioteka Nowa Humanistyka
Biblioteka Kolekcji Prywatnych
Biblioteka Multimedialna Teatru NN
Biblioteka Otwartej Nauki
Centralna Baza Judaików
Centralna Biblioteka Judaistyczna
Chełmska Biblioteka Cyfrowa
Cyfrowa Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu
Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII wieku
Cyfrowa Biblioteka Historii Medycyny i Farmacji
Cyfrowa Biblioteka Ormiańska
Cyfrowa Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie
Cyfrowa Ziemia Sieradzka
Cyfrowe Archiwum KK NSZZ Solidarność
Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej
Cyfrowe Archiwum Woli
Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe
Cyfrowe Muzeum Narodowe
Cyfrowy Dolny Śląsk
DIR – Zasoby Polskie
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
e-kolekcja Czasopism Polskich
Elbląska Biblioteka Cyfrowa
Federacja Bibliotek Cyfrowych
Fototeka
Fundacja Muzeum Wojciecha Weissa
Genealogia w Archiwach
Gdańska Biblioteka Cyfrowa
Iławska Biblioteka Cyfrowa
Inowrocławska Biblioteka Cyfrowa
Internetowa Biblioteka Wzornictwa
Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa
Kędzierzyńsko-Kozielska Biblioteka Cyfrowa
Kolbuszowska Biblioteka Cyfrowa
Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa
Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
Leszczyńska Biblioteka Cyfrowa
Lubelska Biblioteka Wirtualna
Lubelskie Archiwum Cyfrowe
Łódzka Regionalna Biblioteka Cyfrowa CYBRA
Małopolska Biblioteka Cyfrowa
Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa
Międzynarodowe Archiwum Białoruskie
Muzeum Okręgowe w Lesznie
Narodowe Archiwum Cyfrowe
Ninateka
Nowohucka Biblioteka Cyfrowa
Opolska Biblioteka Cyfrowa
Otwarte Repozytorium Nauk Humanistycznych
Otwórz książkę
PAUart – Katalog Zbiorów Artystycznych i Naukowych Polskiej Akademii Umiejętności
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa
Płocka Biblioteka Cyfrowa
Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
POLONA – Cyfrowa Biblioteka Narodowa
Polonijna Biblioteka Cyfrowa
Pomorska Biblioteka Cyfrowa
Prasa w Internecie
Publiczne Archiwum Cyfrowe Agnieszki Osieckiej
Radomska Biblioteka Cyfrowa
Regionalia Ziemi Łódzkiej
RepoS – Rozprawy Doktorskie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Repozytorium Biblioteka Cyfrowa – Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
Repozytorium Centrum Otwartej Nauki
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych
Repozytorium Cyfrowe Poloników
Repozytorium Cyfrowe Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Repozytorium Dziennik Ustaw RP na Uchodźstwie
Repozytorium Instytucjonalne Krakowskiej Akademii eRIKA
Repozytorium Instytucjonalne PCSS
Repozytorium Politechniki Krakowskiej
Repozytorium Publikacji Naukowych Politechniki Śląskiej
Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Repozytorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Sanocka Biblioteka Cyfrowa
Sądecka Biblioteka Cyfrowa
Stalowolska Biblioteka Cyfrowa
Statystyczna Biblioteka Cyfrowa
Szukaj w Archiwach
Śląska Biblioteka Cyfrowa
Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa
Tarnobrzeska Biblioteka Cyfrowa
Tarnowska Biblioteka Cyfrowa
Tarnowsko-Galicyjska Biblioteka Cyfrowa
Warmińsko-Mazurska Biblioteka Cyfrowa
Wejherowska Biblioteka Cyfrowa
Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
Wirtualne Archiwum Polskich Ormian
Wirtualne Muzea Małopolski
Wirtualne Muzeum Jerzego Kukuczki
Wolne Lektury
Wypędzeni 1939
Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa Pomerania
Zapis socjologiczny Zofia Rydet
Zapisy Terroru – Repozytorium Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami
Zbrojownia – Wojskowa Biblioteka Cyfrowa
Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa
Ziemiańska Biblioteka Cyfrowa

ZAGRANICZNE:
19th-century German Stories
ABU – laBibliothèque Universelle
Alexandria Digital Research Library
American Memory
Arkiv for Dansk Litteratur
Athena
Australina Literature Online
Bartleby
Bibliotheca Augustana
Biblioteca Digital Hispánica
Biblioteca Nacional De Portugal Digital
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Birmingham Public Library Digital Collections
British History Online
Central Florida Memory
Cervantes en la BNE
Chinese Text Project
Classics in the History of Psychology
Darwin Online
Delpher Digar
Digital Archive
Digi – Kansalliskirjaston digitoidut aineistot
Digital Bodleian Library
Digital Library National Library of Lativia
Digital Library of Georgia
Digital Library of India
Digital Library of Slovenia
Digital South Asia Library
Digitalizirana baština
E-corpus
eBooks@Adelaide
Eumed
ePaveldas
Europeana
Google Books
Gallica
Historic American Sheet Music
Historic Costume & Textiles Collection
Hrčak
International Children’s Digital Library
Internet Archive
Internet Archive Wayback Machine
Internet Library of Early Journals
Intra Text
Koninklijke Bibliotheek
Kramerius – Digital Library of Czech Books and Periodicals
Libri Vox
Library of Congress Digital Collection
Manuscriptorium – Digital Library of Written Cultural Heritage
Memoria Chilena
Memory of the Netherlands
Metamorfoze
Missouri Digital Heritage
Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek
National Library of Medicine Digital Collections
Online Gallery
Open Library
Pandora – Biblioteca Digital Hispanica
Perseus Digital Library
Planet eBook
Project Gutenberg
Project Gutenberg Australia
Projekt Gutenberg-DE
Project Runberg
Rare Book Room
Rijksmuseum Collection
Quatar Digital Library
The Collected Papers of Albert Einstein
The Complete Works of William Shakespeare
The Digital Brain Library
The Digital Collections of East Carolina University
The Humanities Text Initiative
The Kurdish Digital Library
The New York Public Library Digital Collections
The Online Books Page
The OnlineMedieval & Classical Library
The Oscar Wilde Collection
The Universal Digital Library
Timarit National and University Library of Iceland
UK Web Archive
University of Florida Digital Library
University of Miami Libraries Digital Collections
Veröffentlichungen des Leibniz-Archivs
Web Site Archiving
What’s on the menu?
World Digital Library
World Public Library
Vatican Library Digitalization Project – Biblioteca Apostolica Vaticana

(Dane pozyskane ze strony link)