Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydawnictwo
Celebracja braku. Sztuka współczesna i gry z widzialnością
Łukasz Białkowski
autor
Łukasz Białkowski
 
recenzja naukowa
Remigiusz Ryziński

redakcja i korekta
Mariusz Sobczyński
 
projekt graficzny i skład
Elżbieta Szurpicka

ISBN 978-83-955375-3-0

Rok wydania: 2020
Celebracja braku. Sztuka współczesna i gry z widzialnością to zbiór esejów autorstwa Łukasza Białkowskiego podejmujących problem uwikłania artysty w przymus widzialności. Autor przemierza szerokie obszary sztuki współczesnej w poszukiwaniu praktyk artystycznych, które zmierzają do uwolnienia twórcy od konieczności bycia widzianym. Ale czy ucieczka przed widzialnością może się powieść? A jeśli tak, to co możemy zyskać w zamian?
Łukasz Białkowski (ur. 1981) – krytyk sztuki, niezależny kurator, wykładowca akademicki. Publikował w wielu czasopismach, katalogach wystaw i monografiach książkowych. Autor książek Nieszczere pole. Szkice o sztuce i Figury na biegunach. Narracje silnego i słabego podmiotu twórczego. W latach 2010-2011 roku pracował w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, gdzie był redaktorem naczelnym kwartalnika "MOCAK Forum". W latach 2012-2013 był kierownikiem programowym galerii BWA Sokół w Nowym Sączu. Prowadzi dział sztuk wizualnych w kwartalniku "Opcje". Członek AICA. Adiunkt w Katedrze Nauk o Sztuce, w Instytucie Sztuki Mediów na UP w Krakowie, wykłada również na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie.