Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Sztuki Mediów, Fotografii i Filmu Eksperymentalnego
Chcąc pogodzić wszystkich, nie zadowolisz nikogo
 
"Chcąc pogodzić wszystkich, nie zadowolisz nikogo"
 
wernisaż: 06.10.2023, godz. 18.00
wystawa trwa: 07.10.2023 – 26.11.2023
Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu, pl. Teatralny 12
 
artyści i artystki:
Darina Alster,
Hubert Czerepok,
Ania Grzymała,
Elżbieta Jabłońska,
Ada Karczmarczyk,
Jerzy Kosałka,
Łukasz Murzyn,
Adam Niklewicz,
Daniel Rycharski,
Olia Sosnovskaya & A.Z.H,
Zbigniew Warpechowski
 
kurator:
Łukasz Kropiowski
Zapraszamy na nową wystawę do Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Na wystawie zaprezentowane zostaną prace naszych wykładowców: dr hab. Huberta Czerepoka z Wydziału Sztuki Mediów i dr hab. Daniela Rycharskiego z Wydziału Malarstwa. 

Nieco sentencjonalny tytuł wystawy został zaczerpnięty z pism Władysława Tatarkiewicza, który tymi słowami przedstawił przypadek Leibniza. Uczony, starając się godzić skrajne prądy filozoficzne swojej epoki, w kręgach konserwatywnych uchodził za niebezpiecznego wolnomyśliciela, natomiast w sferach naukowych — za podejrzanego irracjonalistę. Tytuł zatem wyraża umiarkowany pesymizm oraz pewien lęk związany z podjęciem tematu społecznego konfliktu. Coraz wyraźniejsza polaryzacja społeczeństwa, radykalizacja opinii, narastające uprzedzenia, emocje zwaśnionych stron rozpięte między niechęcią i nienawiścią, jak również postawy polityczne zdominowane przez arogancję i pogardę stają się doświadczeniem każdego i każdej z nas. Konflikt nie jest już tylko elementem życia publicznego, ale trafia „pod strzechy”, dzieląc rodziny, przyjaciół, sąsiadów. Wystawa stawia z pozoru oczywiste pytania: czy postawa mediacyjna, dążąca do porozumienia poprzez prowadzenie otwartego dialogu, może być skuteczna w sytuacji nawarstwienia wzajemnych antypatii? Czy debata publiczna, ukierunkowana na wypracowanie kompromisów i budowanie wspólnoty, jest możliwa w obliczu ugruntowanych przez politykę oraz — niejednokrotnie stronnicze — media schematów argumentacyjnych opartych na uproszczeniach, nadinterpretacjach, manipulacjach, wybiórczym traktowaniu wiarygodności źródeł i ogólnej złej woli?

Prezentowane na wystawie prace analizują punkty zapalne życia społecznego oraz absurdy i paradoksy sytuacji konfliktowych (a jak wiadomo paradoks ujawnia możliwość wyjścia poza proste dualizmy charakteryzujące spór). Ukazują także praktyki skutecznego wyłamywania się z utartych klisz światopoglądowych. Artyści i artystki udowadniają, że nie dość, iż możliwe jest poszanowanie rozmaitych punktów widzenia, to realne jest również godzenie stanowisk pozornie wykluczających się, łączenie ich w przeróżne — fascynujące i przyprawiające o ból głowy ideologów — konfiguracje. Mimo że każde, nawet najbardziej subtelne i wyszukane, próby porządkowania nieuchronnie stwarzają kolejne bariery, zaś ostry konflikt zdaje się być nieuniknionym zjawiskiem życia społecznego, to warto podjąć aktywność skierowaną ku temu, by jak najmniej prawdy było w stwierdzeniu Andrzeja Słabonia: „to nie strony kierują swoimi zachowaniami w sytuacji konfliktu, ale konflikt rządzi zachowaniami stron”.
 
artyści i artystki:
Darina Alster,
Hubert Czerepok,
Ania Grzymała,
Elżbieta Jabłońska,
Ada Karczmarczyk,
Jerzy Kosałka,
Łukasz Murzyn,
Adam Niklewicz,
Daniel Rycharski,
Olia Sosnovskaya & A.Z.H,
Zbigniew Warpechowski

kurator:
Łukasz Kropiowski