Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Malarstwa
(chęć rozumienia jest aktem oporu*) Katarzyna Szeszycka
 
(chęć rozumienia jest aktem oporu*) Katarzyna Szeszycka
 
06.02.2024 - 24.03.2024 
 
Galeria Miejska BWA w Bydgoszczy
Zapraszamy na najnowszą z cyklu wystaw Szeszyckiej opartych o rozbudowywaną serię obrazów malarskich i wideo pod wspólnym tytułem Nocą będę opisywał słońca. Został on zaczerpnięty z książki Borisa Cyrulnika, propagatora idei resilience. Nazwa nie ma jeszcze w języku polskim odpowiednika w pełni oddającego jej znaczenie. Resilience to odporność, sprężystość, prężność, elastyczność i siła potrzebne, aby przeżyć kryzys, podnieść się i iść dalej. Cyrulnik w swoich badaniach przygląda się twórczości jako istotnemu czynnikowi procesu resilience.
Tą wystawą artystka domyka proces konfrontowania się ze swoją stratą i odbudowywania się po niej.