Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Projekty
COCO4CCI
 
 
Współtworzymy duży, rozpisany na trzy lata projekt badawczy, którego celem jest opracowanie innowacyjnych narzędzi do inicjowania i akceleracji współpracy pomiędzy kulturą i przemysłami kreatywnymi a sektorami przemysłu.

Biorą w nim udział partnerzy z Austrii, Niemiec, Polski, Słowacji, Słowenii i Włoch. Projekt dofinansowany jest z programu operacyjnego Interreg dla Europy Centralnej.

Opis projektu

Sektor kultury i przemysł kreatywny (CCI) nie ma ponadnarodowej i międzysektorowej wspólnej wizji tego, co może przyczynić się do wzrostu gospodarczego i społecznego w Europie Środkowej. Towarzyszy temu brak zdolności CCI do łączenia się z innymi sektorami przemysłu w celu wspierania procesów innowacyjnych.

Projekt COCO4CCI zwiększy możliwości współpracy międzysektorowej w zakresie zaawansowanej produkcji (AVM), tworząc ponadnarodową sieć „zderzaczy“ CCI. W oparciu o mapowanie potencjałów CCI i mapę drogową, partnerzy projektu opracują koncepcję zderzeń, w której centra CCI i organizacje wsparcia biznesu pracują w tandemie, uzupełniając się wzajemnie wiedzą i doświadczeniami ze swojego sektora.

COCO4CCI przeszkoli moderatorów, którzy wdrożą obszerny internetowy program szkoleniowy dla CCI w trzech obszarach: rozwój technologii, przyszłe trendy i nastawienie w zaawansowanej produkcji.

Partnerstwo projektu opracuje narzędzia do inicjowania i ułatwiania międzysektorowych powiązań między CCI a AVM. CCI będzie uczestniczyć w różnych formatach dopasowywania z firmami AVM, stosując otwarte i innowacyjne metody, takie jak myślenie projektowe, co zaowocuje współpracą międzysektorową.

Więcej o projekcie