Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydawnictwo
Culture, Education & Technologies. Vol. 1
redakcja: Elżbieta Perzycka, Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz 
redakcja
Elżbieta Perzycka and Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz

recenzja naukowa
Stephen Muoki (Pwani University)


projekt
Anna Witkowska

skład
Natalia Janus-Malewska

korekta językowa
Marlene de Wilde


DOI: 10.5281/zenodo.5520543

This is an open access publication. The work
is distributed under the terms of a Creative Commons Attribution NonCommercial- NoDerivatives 4.0 International. Licence (CC-BY-NC- ND). Details of this license are available at http:// creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

 

Wydawnictwo Akademii Sztuki w Szczecinie
Szczecin, 2021

 

Publication prepared within the project Technologies of Imaging in Communication,
Arts and Social Science, which received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 734602.

 

 

Zapraszamy do lektury książki napisanej przez młodych badaczy i młode badaczki w ramach projektu TICASS, których opiekunem jest prof. Elżbieta Perzycka.

Autorzy i autorki opracowania podjęli się ważnego zadania opisania wpływu rozwoju technologii na życie codzienne. Zastanawiając się nad znaczeniem i sposobami wykorzystania technologii w edukacji, nauce i kulturze, kierowali się rozumem, za którym stoi ciekawość badawcza.

Zbiór kilkunastu tekstów, przygotowanych przez autorów i autorki z Polski, Wielkiej Brytanii, Kenii i Chin, jest głosem w dyskusji na temat relacji kultury, edukacji i technologii. Pierwsza część obejmuje zagadnienia związane ze środowiskiem technicznym i kulturą, zaś druga edukację z perspektywy cyfrowej rzeczywistości. Warto zauważyć, że obie części prezentują podejście zarówno teoretyczne, jak i empiryczne, uwzględniające analizę, metodologię i praktyczne rozwiązania dla edukacji we współczesnej kulturze technologicznej.

Niniejsze opracowanie nie jest częścią zamkniętą, ale zapowiedzią tekstów przygotowywanych do kolejnych tomów.

Książkę można znaleźć również w repozytorium ZENODO prowadzonym przez CERN, zaindeksowanym w OpenAIRE z DOI: 10.5281/zenodo.5520543