Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Przydatne informacje
czasowa niezdolność do pracy
 ważne informacje
 
Obowiązki pracownika:
 
1. Pracownik ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o nieobecności w pracy oraz poinformować o przewidywanym okresie tej nieobecności w pracy oraz jej przyczynie. Zawiadomienie powinno nastąpić nie później niż w 2 dniu nieobecności w pracy.
 
2. Jeżeli przyczyna nieobecności jest z góry wiadoma pracownik ma obowiązek uprzedzić pracodawcę o przewidywanym terminie nieobecności.
 
3. Pracownik może zawiadomić pracodawcę osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie, drogą elektroniczną, faxem lub pocztą.
 
4. W przypadku pozostawania w stosunku pracy u więcej niż jednego pracodawcy należy poinformować lekarza o konieczności wystawienia zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy dla każdego pracodawcy z osobna.