Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Edukacji Muzycznej
Czesław Grabowski
 prof. dr hab. 
 profesor
Urodzony w 1946 roku w Sosnowcu. Po ukończeniu PSM II st. im. M. Karłowicza w Katowicach rozpoczął studia kompozytorskie w PWSM w Katowicach w klasie kompozycji prof. B. Woytowicza, które ukończył z wyróżnieniem w roku 1973. Wielkie znaczenie w jego dalszej muzycznej działalności ma praca w Operze Śląskiej, w PWSM w Katowicach na stanowisku adiunkta, w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca „Śląsk” – jako kierownik artystyczny, czy też w Filharmonii Zabrzańskiej – na stanowisku dyrygenta.
Po ukończeniu studiów dyrygenckich w Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie prof. J. Hawela w roku 1986 rozpoczął pracę w Filharmonii Zielonogórskiej im. T. Bairda na stanowisku dyrektora naczelnego i artystycznego, którą to funkcję pełni do chwili obecnej.
Od roku 2004 związany jest jako pedagog z obecną Akademią Sztuki w Szczecinie, w której – po uzyskaniu w 2011 roku tytułu profesora sztuk muzycznych – zatrudniony jest na stanowisku profesora zwyczajnego. Jest promotorem wielu prac magisterskich i doktorskich.
W latach 2009 – 2012 był głównym dyrygentem Orkiestry Symfonicznej Radia i Telewizji Republiki Białoruś dokonując z nią wielu nagrań, w tym kompozytorów polskich. Wykonał ponad 2000 koncertów z orkiestrami polskimi i zagranicznymi. Większa część tych koncertów związana jest z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Zielonogórskiej.
Jako dyrygent współpracuje z najwybitniejszymi solistami polskimi i zagranicznymi. Koncertował m.in.: w Albanii, Danii, Estonii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, na Ukrainie, Białorusi i we Włoszech. Odznaczony m.in.: Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Zasłużony dla woj. katowickiego, zielonogór­skiego i lubuskiego, Zasłużony dla Kultury Polskiej, Srebrnym medalem „Gloria Artis”. Honorowy Obywatel Miasta Zielona Góra. Uhonorowany odznaką honorową SPAM "Za Zasługi dla Muzyki Polskiej".