Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydawnictwo
Człowiek w przestrzeni sztuki. Wokół piękna Tom II
 redakcja: Mariusz Szajda, Agnieszka Pawłowska
redakcja naukowa
dr hab. Mariusz Szajda, prof. AS, dr Agnieszka Pawłowska

recenzja naukowa
prof. dr hab. Arkadiusz Marcinkowski, dr hab. Dariusz Pater, prof. UKSW

redakcja językowa
dr Aneta Całużyńska

projekt graficzny i skład
Beata Klimowicz-Kowalska

grafika na okładce
Jakub Pałka, DestructionWydawnictwo Akademii Sztuki w Szczecinie
 
wydanie cyfrowe w formacie pdf
ISBN 978-83-63072-75-9 
 
wydanie papierowe
ISBN 978-83-63072-77-3
 
seria
ISBN 978-83-63072-50-6
 
Monografia Człowiek w przestrzeni sztuki. Wokół piękna, to praca zawierająca rozważania dotyczące tej istotnej dla sztuki i estetyki wartości, autorstwa wielu znamienitych badaczy z różnych ośrodków naukowych w Polsce. Podjęte zostały zagadnienia piękna w twórczości artystów od średniowiecza do XXI wieku, w rozwoju teorii z zakresu estetyki, ale także dotyczące jej roli w formowaniu się wrażliwości i osobowości młodych ludzi oraz kształtowaniu stosunków społecznych.

Publikacja ta powstała jako intelektualny i artystyczny namysł będący owocem ważnego wydarzenia, jakim była I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dostrzec piękno z cyklu Człowiek w przestrzeni sztuki, która odbyła się 31 listopada 2021 roku na Akademii Sztuki w Szczecinie. Konferencji towarzyszyła także międzynarodowa wystawa prac artystycznych poświęconych graficznej interpretacji postrzegania piękna, której pokłosie stanowi druga część monografii, zawierająca prace artystów z Polski i innych regionów Europy. Są one swoistym głosem w dyskusji poświęconej obecności piękna w sztuce współczesnej.

Zmierzenie się z tym jakże ważnym problemem w jego historycznym, ale i współczesnym wymiarze, połączone z wizualnym komentarzem, jakim są prace artystyczne, staje się istotnym wkładem w badania nad współczesną przestrzenią sztuk plastycznych, poszukujących teoretycznego wsparcia w dążeniu do udoskonalenia komunikacji, jaka zachodzi pomiędzy dziełem a odbiorcą. Niewątpliwie poza płaszczyzną emocjonalną i etyczną, piękno może stać się ponownie elementem istotnym dla emanacji artystycznej, dopełniając tym samym bogactwo przesłania, jaka niesie ze sobą sztuka w życiu ludzkim.