Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Edukacji Muzycznej
Dariusz Dyczewski
 prof. dr hab. 
 profesor
Absolwent Wydziału Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Poznaniu, Podyplomowego Studium Emisji Głosu, Podyplomowego Studium Chórmistrzostwa w AM w Bydgoszczy, Podyplomowego Studium przy AM we Wrocławiu w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi i kulturalnymi.

Był asystentem chórmistrza w szczecińskiej Operze i Operetce, współpracował z Teatrem Lalek PLECIUGA, prowadził zajęcia z emisji głosu i fonetyki pastoralnej w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie, a także na Podyplomowym Studium Emisji Głosu w Bydgoszczy.

W latach 90-tych założył Chór Dziecięcy Politechniki Szczecińskiej Don-Diri-Don i Chór Chłopięco-Męski TVP-Szczecin Pueri Cantores. Uczestniczył w festiwalach, konkursach i kongresach muzycznych w Europie, a także w USA, Kanadzie, na Wyspach Bahama, w Chinach, Brazylii, Wenezueli, w Indiach, Malezji, Singapurze, Hong-Kongu, w Australii, Japonii, Emiratach Arabskich, zdobywając wiele nagród i wyróżnień. Chór koncertował w Filharmonii Narodowej w Warszawie, Filharmoniach: Szczecińskiej, Berlińskiej, Pekińskiej.

W latach 1991-2010 był zatrudniony w Akademii Muzycznej w Poznaniu – Filia w Szczecinie, pełnił funkcję dziekana Wydziału Edukacji Muzycznej (2004-2010). W latach 2003 - 2012  prowadził zajęcia w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Prowadził także wykłady w Austrii, we Włoszech i na Wyspach Kanaryjskich. Aktywnie udziela się jako juror w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach chóralnych. Jest powoływany przez Centralną Komisję ds. stopni i tytułów naukowych w charakterze recenzenta habilitacji i profesur.

30 listopada 2013 roku z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odebrał nominację na kadencję 2014/2017 do pełnienia funkcji doradcy metodycznego obejmującego zasięgiem całą Polskę. W 2013 roku został wybrany do pełnienia funkcji Prezesa Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Polsce na kadencję 2013/2017, 2017/2021. PZChiO zrzesza niemal 400 chórów i orkiestr z całej Polski.

3 listopada 2011 otrzymał akt nominacji profesora sztuk muzycznych przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Od 2010 roku jest konsultantem Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. W roku 2006 został powołany na dyrektora artystycznego Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach. Jest dyrektorem prywatnych szkół muzycznych Leonarda Piwoni w Szczecinie. 2010 - 2016 Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie.Od 2014 roku jest członkiem Prezydenckiej Rady ds. Kultury przy Prezydencie Miasta Szczecin. W latach 2015-2018 prof. dr hab. Dariusz Dyczewski pełnił funkcję członka Rady do spraw Szkolnictwa Artystycznego powoływanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Nagrody i wyróżnienia:

2008 - Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę - przyznany przez Prezydenta RP2010 - Odznaka Honorowa MKiDN „Zasłużony dla Kultury Polskiej"
2010 - Medal Komisji Edukacji Narodowej - przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej.
2016 - Nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Pro Arte" za dorobek artystyczny i pracę na rzecz kultury Pomorza Zachodniego,
2018 - Nagroda Miasta Szczecin za Osiągnięcia Artystyczne.
2020 - Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - za osiągnięcia organizacyjne
2020 - Srebrny Medal „ Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS - przyznany przez MKiDN.
2020 - Zachodniopomorski Nobel -  przyznany przez Zachodniopomorski Klub Nauki.

Prof. dr hab. Dariusz Dyczewski w kadencji 2016-2020 pełnił funkcję Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie.