Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Sztuki Mediów
Der Mensch liegt in größter Pein!
wystawa w Galerii Poziom 4
Der Mensch liegt in größter Pein!
 
Wystawa jest pokazem wybranych prac ze zbiorów
Kolekcji Zachęty Sztuki Współczesnej w Szczecinie
zestawionych z tekstami z dzieł muzycznych Gustawa Mahlera.
 
25-28.05.2021
 
Galeria Poziom 4
 
artyści i artystyki:
Ewa Axelrad
✪ Adelina Cimochowicz
✪ Kinga Dalska
✪ Rafał Jakubowicz
✪ Paweł Kula
✪ Tomasz Lazar
✪ Diana Lelonek
✪ Artur Malewski
✪ Anna Orlikowska
✪ Witek Orski
✪ Bartłomiej Otocki
✪ Paweł Susid
✪ Tomasz Tatarczyk
✪ Teresa Tyszkiewicz
✪ Alicja Żebrowska
 
kurator:
Stanisław Ruksza

organizatorzy:
✪ Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
✪ TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie
✪ Akademia Sztuki w Szczecinie
✪ Zachęta Sztuki Współczesnej w Szczecinie

--
Ekspozycja będzie otwarta dla zwiedzających w następujących dniach i godzinach:
- 25 maja, wtorek, w godzinach 15:00-18:00;
- 26 maja, środa, w godzinach 15:00-18:00;
- 27 maja, czwartek, w godzinach 15:00-18:00;
- 28 maja, piątek, w godzinach 15:00-17:30.
Wstęp możliwy jest po zakupieniu w kasie Filharmonii biletu w cenie 3 zł/os.
Fenomen kompozytora w kulturze europejskiej to postawa całkowicie pozbawiona konwenansów. Mahlera charakteryzował brak umiaru, nieumiarkowanie i ekstrawagancja. Świadomie eklektycznie łączył w swojej twórczości sprzeczności, przeszłość z przyszłością, motywy trywialne z patetycznymi, mroczne ze słodkimi, subtelne z kiczem. Przede wszystkim jednak wplatał literacką myśl, którą cechowało przesadne grzebanie w uczuciach, „bebechach”, nieuleczalna melancholia i obsesyjny lęk przed śmiercią. O jego twórczości Leonard Bernstein napisał w 1967 roku, że „jego muzyka jest jak kamera, utrwalająca społeczeństwo w momencie początkowego studium upadku”.
Tytuł wystawy „Der Mensch Liegt In Größter Pein!“ (tłum. „Człowiek leży w bólu”) zaczerpnięty został z tekstu II Symfonii Mahlera i stawia na piedestale pytanie o emocje osamotnionego człowieka i lęki względem bezsensownej przemocy wszechświata. Współczesność „oświeconego cynizmu” dystansuje się wobec nich, traktując je jako pretensjonalne, a czasem żenujące, przyjmując wartości siły bezwzględnego postkapitalizmu czy coachingowe strategie widzące w wahaniach wyraz słabości do przezwyciężenia niż płynącej z nich wiedzy.
Wystawa nie zamierza jednak tłumaczyć muzyki i słów na świat obrazu. Synestezyjnie zestawia teksty z początku XX wieku - wieku psychoanalitycznych kozetek, z rozterkami XXI wieku pełnymi nowych wątpliwości wobec przemian technologicznych, kulturowych i egzystencjalnych.
Zapraszamy na gloryfikującą podróż po emocjach i paradoksach rozpiętą między światem sztuk wizualnych, poezji i muzyce!
---
Stowarzyszenie Zachęty Sztuki Współczesnej zostało zarejestrowane powstało w 2004 roku. Impulsem do jego zawiązania był Narodowy Program Kultury „Znaki Czasu” ogłoszony w 2004 r., który był reakcją na wieloletni brak ciągłości w zakresie kolekcjonowania sztuki współczesnej w Polsce. Od tego czasu konsekwentnie budowana Kolekcja Regionalna Zachęty Sztuki Współczesnej w Szczecinie, stała się jednym z największych i najcenniejszych zbiorów dzieł współczesnych w tej części Polski.