Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydawnictwo
Der Stettiner Komponist Carl Loewe und sein Vokalwerk
redakcja/Redaktion: Sylwia Burnicka-Kalischewska
Redaktion
Dr. habil. Sylwia Burnicka-Kalischewski, Prof. der AdK in Szczecin 
 
Übersetzungen
Dr. habil. Sylwia Burnicka-Kalischewski, Prof. der AdK in Szczecin
Teresa Lemke
Prof. Piotr Oczkowski
 
Wissenschaftliche Rezension
Prof. Dr. habil. Grażyna Flicińska-Panfil „Ignacy-Jan-Paderewski” Hochschule für Musik in Posen (Poznań)
 
Korrekturlesen in Deutsch
Dr. Friederike Meinel
Alexander Kalischewski

Korekturlesen in Englisch
Oliwia Tymek

Layout und grafische Gestaltung
Piotr Nikodem Wardziukiewicz

Herausgeber
© Copyright by Akademie der Künste in Stettin (Akademia Sztuki w Szczecinie), 2022 Alle Rechte vorbehalten

Akademie der Künste in Stettin (Akademia Sztuki w Szczecinie)
pl. Orła Białego 2
70-562 Szczecin

ISBN 978-83-63072-87-2

Herausgegeben mit freundlicher Unterstützung durch die Internationale Carl-Loewe-Gesellschaft e.V. mit Sitz in Löbejün, Sachsen-Anhalt.
 


pliki do pobrania
Veröffentlichung zum Herunterladen / Publikacja do pobrania
Die Monografie „Der Stettiner Komponist Carl Loewe und sein Vokalwerk“ unter der wissenschaftlichen Redaktion von Dr. habil. Sylwia Burnicka-Kalischewski, Prof. der AdK Stettin ist eine Sammlung von Vorträgen, die während der 2. Internationalen Wissenschaftlichen Konferenz „Der Stettiner Komponist Carl Loewe und sein Vokalwerk“ gehalten wurden. Die Konferenz wurde von der Akademie der Künste in Szczecin organisiert und fand am 27. und 28. November 2019 dort statt. In dreizehn Kapiteln stellen die Autoren, die als Professoren an Universitäten in Polen (Łódź und Szczecin), Deutschland (Greifswald, Weimar-Jena, Detmold, Kassel) und der Schweiz (Basel) tätig sind, die Ergebnisse ihrer jüngsten Forschungen zum Vokalwerk von Carl Loewe vor. Carl Loewe war eine lange Zeit Kantor in der Stettiner Jakobikirche, er war Organist, Komponist, Generalmusikdirektor, Gesangslehrer und Konzertmusiker, der sich bei gesellschaftlichen Anlässen selbst am Klavier begleitete. Über 46 Jahre war er eine der wichtigsten Personen innerhalb des Stettiner Musiklebens. Die Kapitel werfen ein neues Licht auf den aktuellen Kenntnisstand bezüglich Carl Loewes Opern, seiner Oratorien, der polnischen Balladen, die zum Teil völlig unbekannt sind sowie auf Werke, die hier mit Instrumentalballaden von Chopin oder Brahms verglichen werden. Es gibt neue Betrachtungsweisen über nationale Themen in den Werken des Komponisten, über ausgewählte Vertonungen wichtiger Dichter und historisch begründeter Improvisationstraditionen der Loewe-Werke. Es wird die Problematik der Beschaffung und der Wiedergabe des Oratoriums „Hiob“ und die Möglichkeiten seiner Aufführung sowie die Möglichkeit, der Aufführung von Loewe-Balladen mit Orgelbegleitung erörtert. Die Ausgabe enthält ebenfalls eine lebhafte Polemik über die Ästhetik des Gesangs, unterstützt durch Beispiele von Carl Loewes Balladeninterpretationen, die in der Phonographie weltweit bekannt ist und die sich über viele Jahrzehnte in verschiedener Hinsicht verändert hat. In dem Versuch, Bereiche für weitere Forschungen zu erschließen, haben die Autoren eigene Erfahrungen aus Theorie und Praxis mit eingebracht, um den vokalen Nachlass des Komponisten weiter zu durchleuchten und zu erforschen.
 
Veröffentlichung zum Herunterladen - siehe den Link nebenan.
 
 
Monografia “Szczeciński kompozytor Carl Loewe i jego twórczość wokalna” pod redakcją Sylwii Burnickiej-Kalischewskiej jest zbiorem referatów wygłoszonych podczas II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Szczeciński kompozytor Carl Loewe i jego twórczość wokalna”, zorganizowanej przez Akademię Sztuki w Szczecinie w dniach 27-28 listopada 2019 roku. W trzynastu rozdziałach autorzy będący profesorami uczelni polskich (w Łodzi i Szczecinie), niemieckich (Greifswald, Weimar-Jena, Detmold, Kassel) i szwajcarskich (Bazylea) zaprezentowali wyniki swoich najnowszych badań nad twórczością wokalną Carla Loewego, który, jako kantor w Kościele św. Jakuba w Szczecinie, organista, kompozytor, generalny dyrektor muzyczny, nauczyciel śpiewu, koncertujący muzyk akompaniujący sobie samemu na fortepianie podczas występów w ramach spotkań towarzyskich, przez 46 lat pełnił funkcję najważniejszej osoby organizującej życie muzyczne w mieście. Rozdziały rzucają nowe światło na obecny stan wiedzy o operach, oratoriach Carla Loewego, jego polskich balladach, po części zupełnie nieznanych, o utworach porównywanych do instrumentalnych ballad Chopina czy Brahmsa, o narodowych wątkach w dziełach kompozytora, o wybranych udźwiękowieniach ważnych poetów, o historycznie uwarunkowanych tradycjach improwizacji dzieł Loewego, problemach z pozyskaniem nut i odtworzeniem oratorium „Hiob” oraz o możliwościach wykonywania akompaniamentów fortepianowych ballad na organach. W wydaniu nie zabrakło także żywej polemiki o estetyce śpiewu popartej przykładami znanych w fonografii światowej interpretacji ballad Carla Loewego, zmieniającymi się na przestrzeni wielu dziesięcioleci. Autorzy próbując wskazać obszary dalszych badań, przybliżyli własne doświadczenia wynikające tak z teoretycznego, jak i praktycznego podejścia do kwestii wokalnej spuścizny kompozytora.
 
Publikacja w języku niemieckim do pobrania w linku obok.
 
 
 Sylwia Burnicka-Kalischewska jest doświadczoną śpiewaczką operową, absolwentką klasy śpiewu solowego prof. Urszuli Trawińskiej-Moroz (uczennicy Ady Sari) w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem), która ma na swoim koncie liczne koncerty i role operowo-operetkowe. Do najczęściej wykonywanych ról tak w formie scenicznej, jak i koncertowej należą: I, II Dama w „Czarodziejskim flecie", Donna Elvira w operze „Don Giovanni", Hrabina Almaviva w „Weselu Figara“ W.A. Mozarta, Rosalinda w "Zemście nietoperza" J. Straussa, Gertruda w "Jasiu i Małgosi" E. Humperdincka, Leonora w „Trubadurze", Amelia w „Balu maskowym“ G. Verdiego oraz Zofia w spektaklu „Maria Callas. Lekcja śpiewu“ T. McNally. Występy sceniczne oraz recitale wokalne zawiodły ją na sceny niemieckie w: Berlinie, Bremie, Hannoverze, Hamburgu, Erlangen, Saarbrücken, Pforzheim, Wuppertal, Kilonii, Münster, Mannheim, Regensburgu, Dortmundzie, Hamm, Osnabrück, Schwedt, Schwäbisch Hall, Düsseldorfie, Lubece, a także do Danii, Szwajcarii, Włoch, Francji, Austrii i do USA. Posiada stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa ogólnego (Uniwersytet Warszawski), jak również doktora habilitowanego sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej wokalistyka (Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi). Przez wiele lat była solistką Filharmonii Narodowej w Warszawie. Jest zatrudniona na stanowisku profesora w Akademii Sztuki w Szczecinie, gdzie prowadzi klasę śpiewu solowego od 2013 roku. Od wielu lat jest także pedagogiem śpiewu w Szkole Muzycznej Kreismusikschule Uecker-Randow w Ueckermünde. Jej podopieczni studiują lub już ukończyli studia na kierunku śpiew solowy w akademiach muzycznych w Berlinie, Rostoku, Szczecinie, Hamburgu, Saarbrücken i Londynie oraz są laureatami kilkudziesięciu konkursów wokalnych na całym świecie. Za wybitną działalność na rzecz kultury została uhonorowana z rąk Burmistrza Miasta Ueckermünde złotą statuetką KULTUR-UECKERICH 2013, określaną jako Oscar Ueckermünde. Sylwia Burnicka-Kalischewska jest inicjatorką Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Giulio Perottiego w Ueckermünde (Niemcy), którego pozostaje dyrektor artystyczną od 2010 roku. Patron konkursu stał się bohaterem pierwszej na świecie monografii autorstwa Sylwii Burnickiej-Kalischewskiej Von Ueckermünde nach New York. Giulio Perotti – Startenor des 19. Jahrhunderts wydanej w języku niemieckim w 2016 roku. Od 2014 roku jest przewodniczącą niemieckiego Stowarzyszenia Muzycznego Musikverein BEL CANTO Ueckermünde e.V., które od 2021 roku organizuje Międzynarodowy Konkurs Wokalny International BEL CANTO Singing Competition  online.  Pełni w nim funkcję dyrektor artystycznej. Poza licznymi artykułami z zakresu językoznawstwa, muzykologii i wokalistyki, pod redakcją Sylwii Burnickiej-Kalischewskiej w 2017 roku ukazała się dwujęzyczna (polski, niemiecki) monografia wieloautorska Szczeciński kompozytor Carl Loewe i jego liryka wokalna / Stettiner Komponist Carl Loewe und seine vokale Lyrik. Jako wpółredaktor przyczyniła się do wydania monografii wieloautorskich Wokół muzyki Feliksa Nowowiejskiego (2018), Kultura muzyczna Szczecina 1884-2014 (2018) oraz niemieckiej wersji tej pozycji Die Musikkultur in Stettin 1884-2014 (2018). Jest również autorką interdyscyplinarnej monografii Intonacja mowy rosyjskiej a intonacja muzyczna w operze Piotra Czajkowskiego „Dama Pikowa” w ujęciu psycholingwistycznym (2018), jak również monografii Muzyczno-literacka przestrzeń cyklu pieśni „Myrten” op. 25 i jej znaczenie dla jakości wykonawstwa artystycznego (2019) i niemieckiej wersji Die Verbindung der musikalisch-literarischen Dimensionen innerhalb des Liederzyklus „Myrten“ op. 25 von Robert Schumann und ihre Bedeutung für die künstlerische Praxis (2019), uzupełnienie której stanowi płyta CD  Robert Schumann „Myrten“ op. 25 (Acte Préalable, 2019).