Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Działalność studencka
dofinansowanie działalności studenckiej
z dotacji MKiDN na zadania kulturalne
 
pliki do pobrania
aktualne zarządzenie dot. dofinansowania
przeczytaj w pierwszej kolejności
umowy z drukarniami
załączniki
INSTRUKCJA

Zasady przyznawania środków na dofinansowania działalności artystycznej z dotacji MKiDN na zadania kulturalne.

I. Składanie Wniosku – Dział Promocji i Organizacji Wydarzeń

1. Wniosek należy wypełnić wg Załącznika nr 1 i przesłać mailowo na adres p. Doroty Krupskiej dorota.krupska@akademiasztuki.eu 

2. Wniosek trafia do Działu Promocji i Organizacji Wydarzeń Artystycznych, gdzie jest sprawdzany pod względem formalnym. Tutaj uzyskasz wszystkie niezbędne informacje dotyczące poprawnego poprowadzenia i rozliczenia wniosku, procedury zakupu etc.

3. Wniosek należy złożyć jak najwcześniej, najlepiej co najmniej miesiąc przed planowanym wydarzeniem! Daje to pewność, że zdąży on przejść całą konieczną drogą, niezbędną do zabezpieczenia środków oraz przygotowanie się do poprawnego złożenia kompletu dokumentów.

4. Zwróć uwagę na kosztorys wniosku oraz na planowane wydatki. W późniejszym czasie jest możliwa korekta wniosku, ale oznacza ona wydłużenie czasu oczekiwania oraz jego ponowne procedowanie!

5. Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować do Działu Promocji i Organizacji Wydarzeń dorota.krupska@akademiasztuki.eu 

 
II. Akceptacja wniosku – Sekretariat Dysponenta Budżetu (Rektor/Rektora, Dziekan/Dziekan, Samorząd Studencki)

1. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych informacji i prawidłowym przygotowaniu wniosku oraz wymaganych załączników (np. badanie rynku) wniosek jest kierowany do odpowiedniego Dysponenta Budżetu, który sprawdza wniosek pod względem merytorycznym.

2. Wnioskodawca otrzymuje informacje o akceptacji lub braku akceptacji wniosku. Pozytywne rozpatrzenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków. Poza zgodą Dysponenta Budżetu wymagana jest zgoda Dyrektora Finansowego. W tym celu Biuro Dysponenta Budżetu przesyła wniosek do Działu księgowo-finansowego, w celu akceptacji oraz nadania numeru wniosku.

3. Jeśli wnioskodawca otrzyma informację zwrotną, że jego wniosek ma nadany numer wniosku budżetowego, to dopiero wtedy ma pewność, że środki zostały zarezerwowane i może przystąpić do ich wydatkowania zgodnie z kategoriami wydatkowania, jakie wskazał we wniosku.

III. Rozliczenie wniosku

1. Do poprawnego rozliczenia wniosku konieczne jest posiadanie kompletu dokumentów wraz z podpisami.

Do kompletu dokumentu należy:

a) Faktura lub rachunek podpisana przez Dysponenta Budżetu Wydziału, wystawiona na poprawne i kompletne dane Akademii Sztuki w Szczecinie:

Akademia Sztuki w Szczecinie
Pl. Orła Białego 2
70-562 Szczecin
NIP: 851-31-21-799

W przypadku faktur zagranicznych obowiązkowy jest dopisek PL, czyli: NIP PL: 851-31-21-799

Podpis Dysponenta Budżetu powinien być złożony na awersie u dołu faktury.

b) Podpisany przez Dysponenta Budżetu Wydziału opis faktury (Załącznik nr 3)

c) Badanie rynku (Załącznik nr 2 – o ile jest wymagane; informację w tej sprawie można uzyskać w DPiOW)

d) Potwierdzenie przelewu wystawione na Wnioskodawcę jeśli faktura została opłacona za pomocą przelewu

2. Dokumenty należy spiąć zszywaczem w kolejności : 1. FV / 2. Opis FV/ 3. Badanie Rynku./4. Potwierdzenie przelewu (opcjonalne)

3. Komplet podpisanych i spiętych dokumentów należy zanieść do rejestracji w Sekretariacie Kanclerza (Pałac pod Globusem, CPK pok. 111).
Po zarejestrowaniu dokumentów należy je złożyć w Dziale księgowo-finansowym, Pałac pod Globusem, pok. 208).