Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
DOTYK SZTUKI / TOUCH OF ART
 
DOTYK SZTUKI / TOUCH OF ART
 
19.01.2024 - 25.02.2024
 
Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała
Zapraszamy na wystawę sztuki haptycznej, w której biorą udział nasi wykładowcy z Wydziału Architekrutry Wnętrz i Scenografii mgr Kamila Osowicz oraz z Wydziału Wzornictwa mgr Blanka Jaworska i mgr Jarosław Hulbój.
Wystawa umożliwia osobom niewidomym i słabowidzącym bliski,  bezpośredni kontakt z dziełem. Odbiorcy widzący poszerzają swoją percepcję dzieła.

Galerie i muzea w Polsce coraz częściej przygotowują wystawy i wydarzenia z myślą o uczestnictwie w nich odbiorców, będących osobami z dysfunkcją wzroku. Oprowadzania haptyczne umożliwiają poznanie wybranych dzieł sztuki poprzez dotyk. Audiodeskrypcje czy opisy brajlowskie wprowadzają w świat narracji o genezie dzieła i akcie twórczym. Działania te dotyczą z reguły prac wybranych, czy to z kolekcji sztuki, czy ekspozycji. Wystawy, które w całości adresowane są do osób niewidomych i słabowidzących, wciąż należą do rzadkości.
Najnowszym przykładem ekspozycji, którą w pełni można percypować dotykiem, jest wystawa „Dotyk Sztuki/Touch of Art”, będąca pokłosiem Projektu Dotyk Sztuki/Touch of Art, zainicjowanego w 2019 roku i realizowanego przez Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Założeniem projektu było przygotowywanie ekspozycji w pełni dostosowanej do percepcji dotykowej. Tak powstała wystawa, prezentująca dzieła sztuki haptycznej zrealizowane przez 40 artystów.
Kuratorami projektu są dr Anna Beata Barańska i dr Radosław Skóra.