Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Instrumentalny
dr Karol Nasiłowski laureatem stypendium „Młoda Polska” 2021!
 
 
Dr Karol Nasiłowski z Wydziału Instrumentalnego Akademii Sztuki w Szczecinie otrzyma stypendium na nagranie płyty z muzyką polskich kompozytorów (1938-2012) na kontrabas i fortepian.

W planie jest rejestracja takich utworów jak:
Walerian Gniot - Sonata na kontrabas i fortepian
Stefan Bolesław Poradowski - 3 kaprysy na kontrabas
Stefan Bolesław Poradowski - Romans na kontrabas i fortepian (opracowanie na kontrabas i kwintet smyczkowy)
Jan Kolasiński - 3 utwory na kontrabas i fortepian (opracowanie na kontrabas i kwintet smyczkowy)
Janusz Stalmierski - Samotne Drzewo na kontrabas i fortepian

Na szczególną uwagę zasługuje sonata Waleriana Gniota, napisana jeszcze przed II Wojną Światową, a mimo to nikt nie zdecydował się nagrać tego pięknego utworu – podkreśla dr Karol Nasiłowski – Wszystkie kompozycje wymienione w tym projekcie, przedstawiają różne spojrzenie na kontrabas w Polsce na przestrzeni niemal stu lat – z czasów przedwojennych, powojennych oraz współczesnych.

Cztery utwory zostaną zaaranżowane specjalnie z myślą o młodych kontrabasistach. Opracowania te, zamiast partii fortepianu, będą miały zwiększoną obsadę (kwintet smyczkowy). Aranżacje te powstaną w celu stworzenia szansy występów z orkiestrami/zespołami smyczkowymi uczniów szkoły I i II stopnia po to.  To ważne, żeby młodzi kontrabasiści na wczesnym etapie kształcenia mieli możliwość zagrania solo z towarzyszeniem większego zespołu – tłumaczy dr Karol Nasiłowski.

Do XVIII edycji Programu Młoda Polska wpłynęło 907 wniosków. Decyzją Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu stypendium przyznano 116 osobom. Program przeznaczony jest dla młodych artystów, którzy mają w swoim dorobku wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki, którą uprawiają – filmie, fotografii, literaturze, muzyce, sztukach wizualnych, tańcu lub teatrze. Sty­pen­dium może być prze­zna­czo­ne na re­ali­za­cję wła­sne­go pro­jek­tu ar­ty­stycz­ne­go, zakup in­stru­men­tów i sprzę­tu nie­zbęd­ne­go do pracy, na stu­dia i re­zy­den­cje za­gra­nicz­ne.

Dr Karol Nasiłowski prowadzi klasę kontrabasu na Akademii Sztuki w Szczecinie oraz jest solistą i liderem grupy kontrabasów w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.
Laureat wielu krajowych jak i międzynarodowych konkursów. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wielu innych. Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Koncertuje zarówno jako solista, jak i kameralista. Brał udział w takich festiwalach, jak m. in. BBC Proms (Londyn), Ultimo (Oslo), Fjord Cadenza (Norwegia), Festiwal Chopinowski (Nowy Jork). Prowadzi kursy dla kontrabasistów zarówno solistyczne, jak i orkiestrowe (International Lutosławski Youth Orchestra). Współpracuje z orkiestrami: Opera na Zamku w Szczecinie, Baltic Neopolis Orchestra, Polska Orkiestra Radiowa, Concerto Avenna, Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus w Warszawie, Pruska Orkiestra Kameralna, Duńska Narodowa Orkiestra Kameralna, Duńska Narodowa Orkiestra Symfoniczna. Od 2017 roku jest prezesem zarządu fundacji Strefa Melomana, której działalność́ polega na tworzeniu inicjatyw kulturalnych, głownie na terenie Szczecina.

Program Młoda Polska, link do strony