Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Rekrutacja
Druga rekrutacja
 
 
Zgodnie z § 5 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 63/2022 Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w treści Uchwały Senatu nr 54/2021 z 15 czerwca 2021 r. dotyczącej warunków, trybu, sposobu oraz terminów przeprowadzenia rekrutacji na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023, Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza drugą rekrutację na następujących kierunkach i specjalnościach:
 
 1. Wydział Wokalny, kierunek wokalistyka, specjalność śpiew solowy – studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjat) – nabór na 6 wolnych miejsc
 2. Wydział Wokalny, kierunek wokalistyka, specjalność śpiew solowy – studia stacjonarne drugiego stopnia (magister) – nabór na 5 wolnych miejsc
 3. Wydział Grafiki, kierunek grafika, specjalność grafika artystyczna – studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjat) – nabór na 2 wolne miejsca
 4. Wydział Grafiki, kierunek grafika, specjalność grafika artystyczna – studia stacjonarne drugiego stopnia (magister) – nabór na 5 wolnych miejsc
 5. Wydział Architektury Wnętrz, kierunek/specjalność architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna – studia stacjonarne drugiego stopnia (magister) – nabór na 3 wolne miejsca
 6. Wydział Sztuki Mediów, kierunek Sztuka mediów, specjalność fotografia – studia stacjonarne drugiego stopnia (magister) – nabór na 2 wolne miejsca
 7. Wydział Sztuki Mediów, kierunek Sztuka mediów, specjalność film  – studia stacjonarne drugiego stopnia (magister) – nabór na 2 wolne miejsca
 8. Wydział Sztuki Mediów, kierunek Sztuka mediów, specjalność nowe media i animacja  – studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjat) – nabór na 1 wolne miejsce
 9. Wydział Sztuki Mediów, kierunek Sztuka mediów, specjalność nowe media i animacja – studia stacjonarne drugiego stopnia (magister) – nabór na 2 wolne miejsca
 10. Wydział Malarstwa, kierunek malarstwo – studia stacjonarne drugiego stopnia (magister) – nabór na 3 wolne miejsca
 11. Wydział Wzornictwa, kierunek wzornictwo, specjalność komunikacja wizualna – studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjat) – nabór na 1 wolne miejsce
 12. Wydział Wzornictwa, kierunek wzornictwo, specjalność projektowanie produktu – studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjat) – nabór na 8 wolnych miejsc
 13. Wydział Wzornictwa, kierunek wzornictwo, specjalność projektowanie mody – studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjat) – nabór na 5 wolnych miejsc
 14. Wydział Wzornictwa, kierunek wzornictwo – studia stacjonarne drugiego stopnia (magister) – nabór na 1 wolne miejsce
 
Jednocześnie informujemy, że druga rekrutacja przebiegać będzie według następującego harmonogramu:
Od dnia 25 lipca od godziny 9:00 do dnia 11 września 2022 r. do godziny 16:00 – kandydaci dokonują rejestracji w Systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów, który działa pod adresem: https://dziekanat.akademiasztuki.eu
 
W przypadku wystąpienia problemów technicznych z działaniem systemu rekrutacyjnego, prosimy pisać na adres it@akademiasztuki.eu
 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w kwocie 150,00 zł. Opłatę należy wnieść przed wyznaczonym terminem egzaminu sprawdzającego uzdolnienia artystyczne pod rygorem niedopuszczenia do egzaminu.
 
W terminie od dnia 15 do 20 września 2022 r. odbędą się egzaminy sprawdzające uzdolnienia artystyczne kandydatów
 
Od dnia 21 do 26 września 2022 r. do godziny 15:00 – ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów
W dniu 27 września 2022 r. – ogłoszenie wyników drugiej rekrutacji