Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Wzornictwa
Dwie nowe wystawy w Muzeum Narodowym w Szczecinie zaprojektowane przez dra hab. Waldemara Wojciechowskiego
 
Misterium Światła. Sztuka średniowieczna na Pomorzu 

Kuratorka:
Kinga Krasnodębska

Projekt wystawy:
Waldemar Wojciechowski 

Patronat honorowy: 
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz
Premier Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie, Manuela Schwesig

https://muzeum.szczecin.pl/wystawy/stale/1311-misterium-swiatla-sztuka-sredniowieczna-na-pomorzu-od-23-09-2021.html 

Ukryte znaczenia. Sztuka na Pomorzu w XVI i XVII wieku

Kuratorka:
Monika Frankowska-Makała

Projekt wystawy:
Waldemar Wojciechowski 

Patronat honorowy: 
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz
Premier Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie, Manuela Schwesig

https://muzeum.szczecin.pl/wystawy/stale/1312-od-23-09-2021-ukryte-znaczenia-sztuka-na-pomorzu-w-xvi-i-xvii-wieku.html 
W Muzeum Narodowym w Szczecinie dostępne są dwie nowe wystawy stałe: Misterium Światła. Sztuka średniowieczna na Pomorzu oraz Ukryte znaczenia. Sztuka na Pomorzu w XVI i XVII wieku, zaprojektowane przez dr hab. Waldemara Wojciechowskiego, prof. AS, kierownika Katedry Komunikacji Wizualnej na Wydziale Wzornictwa.
 
Misterium Światła. Sztuka średniowieczna na Pomorzu 
„Misterium Światła” prezentuje sztukę średniowieczną z terenu historycznego Pomorza od XII w., gdy w latach 20. zakończył się ostatecznie proces chrystianizacji, do kolejnej transformacji religijnej tych obszarów, związanej z przyjęciem reformacji w 1534 roku.

Prezentowane na wystawie zabytki w zasadniczej części pochodzą z pomorskich kościołów. Niegdyś związane były ze sprawowaniem kultu i obrzędów religijnych, odzwierciedlały idee średniowiecznej myśli chrześcijańskiej, a także zaspokajały religijne i społeczne potrzeby wyznawców oraz fundatorów. Twórcy tych dzieł, dziś anonimowi, funkcjonowali w ramach warsztatów, wędrowali po Europie i rozpowszechniali trendy artystyczne lub ‒ co typowe dla późnego średniowiecza ‒ osiedlali się w miastach i zakładali cechy rzemieślnicze.

Tak o przygotowywaniu ekspozycji opowiada jej współtwórca – dr hab. Waldemar Wojciechowski: Pokazywane na wystawie eksponaty zostały przeniesione z wystawy, prezentowanej wcześniej w budynku Muzeum przy ul. Staromłyńskiej 27. W nowej przestrzeni budynku przy Wałach Chrobrego znalazły się w trzech pomieszczeniach o różnym charakterze. Dzięki współpracy z kuratorką wystawy, Kingą Krasnodębską udało się rozstrzygnąć wiele skomplikowanych problemów przestrzennych, konstrukcyjnych i kolorystycznych, od gamy ochry w holu, przez ciemną szarość tzw. Sali Krzyżowej z dominantą w głębokiej czerwieni po monumentalną Salę Świetlikową, w której nad efektownie oświetlonymi eksponatami unosi się strop w kolorze ultramaryny, typowym kolorze nieba ze średniowiecznych obrazów.

Druga z otwartych wystaw kontynuuje tę opowieść koncentrując się na sztuce w Księstwie Pomorskim po reformacji.

Ukryte znaczenia. Sztuka na Pomorzu w XVI i XVII wieku
Wystawa „Ukryte znaczenia” ukazuje nie tylko dzieje Pomorza, ale także odzwierciedla tendencje i procesy widoczne w kulturze artystycznej północnej Europy w czasach renesansu i wczesnego baroku. Równolegle do opowieści o sztuce pomorskiej XVI i XVII w. na wystawie prowadzona jest narracja dotycząca symboli, alegorii oraz treści ideowych ukrytych w dziełach sztuki nowożytnej. W okresie tym, podobnie jak w średniowieczu, chętnie posługiwano się motywami obrazowymi do przedstawiania abstrakcyjnych pojęć i cech związanych ze wszechświatem oraz człowiekiem. Znaczenia te – zwykle oczywiste dla dawnych odbiorców – współczesnemu widzowi mogą sprawiać trudność w zrozumieniu i często wymagają wyjaśnienia.

„Ukryte znaczenia” jest wystawą komplementarną dla stałej wystawy „Złoty wiek Pomorza”, prezentowanej w gmachu Muzeum przy ul. Staromłyńskiej 27 (także zaprojektowanej przez Waldemara Wojciechowskiego).  Jej wydzielone trzy przestrzenie gromadzą eksponaty według trzech kluczy: sztuki sakralnej w epoce reformacji, sztuki dworskiej oraz alegorycznego malarstwa, często powstającego na podstawie rozpowszechnianych ówcześnie wzorów graficznych  – wyjaśnia dr hab. Waldemar Wojciechowski – Ciemna szarość ścian i nowoczesne oświetlenie wydobyły z odnowionych przez konserwatorów eksponatów ich trudno dostrzegane do tej pory zalety. Ta wystawa to kolejny przykład wzorowo prowadzonej pracy kuratorskiej Moniki Frankowskiej-Makały, dzięki której projektant w podejmowaniu decyzji aranżacyjnych porusza się w merytorycznie dookreślonej, bezpiecznej przestrzeni.

Profesor Waldemar Wojciechowski do obu wystaw zaprojektował także pełną identyfikację wizualną.  To kolejny już z projektów profesora realizowanych we współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie.
Wystawy powstały w ramach projektu „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość. Centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę Pomorza” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska oraz ze środków finansowych Województwa Zachodniopomorskiego.

W komunikacie wykorzystano treści z materiałów promocyjnych Muzeum Narodowego w Szczecinie.