Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Administracja
dział księgowo-finansowy
 
Pałac pod Globusem
pl. Orła Białego 2

pokój 208, 2 piętro

kwestorka
Lidia Chivers
lidia.chivers@akademiasztuki.eu

Z-ca Kanclerza ds. finansowych
Małgorzata Prokopów
+48 664 080 234
 

kierowniczka Działu Księgowo-Finansowego
Elżbieta Rejmanowska
 +48 664 080 162
 
księgowa
Jolanta Wróblewska
+48 664 080 241
 
księgowa 
Renata Florczak
+48 664 080 224
renata.florczak@akademiasztuki.eu 
 
kontroler finansowy
Aleksandra Banaszyk
+48 664 080 245
aleksandra.banaszyk@akademiasztuki.eu