Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Administracja
dział nauki i kształcenia
 
Pałac pod Globusem
pl. Orła Białego 2

pokój 101, 1 piętro
 
godziny 09:00 - 14:00
piątek dzień bez interesanta
 
kierowniczka
Kamila Kazimierska
 
Sekcja Kształcenia:

Wioleta Pacholska 
telefon.: +48 693 600 483
e-mail: wioleta.pacholska@akademiasztuki.eu 

Agnieszka Smagalska
telefon.: +48 664 080 172
e-mail: agnieszka.smagalska@akademiasztuki.eu 

Biuro Karier


Sekcja Nauki i Ewaluacji

Marta Strzępka
telefon: +48 693 600 560
e-mail: marta.strzepka@akademiasztuki.eu 

Agnieszka Sitko
telefon:+48  693 600 649
e-mail: agnieszka.sitko@akademiasztuki.eu 

Postępowania Awansowe

Ewa Hajdasz
telefon. + 48 664 080 238
email: ewa.hajdasz@akademiasztuki.eu 

Szkoła Doktorska

Ewa Hajdasz
telefon. + 48 664 080 238
email: ewa.hajdasz@akademiasztuki.eu