Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Administracja
dział spraw studenckich
 
Pałac pod Globusem
pl. Orła Białego 2

pokój 001, parter
 
e-mail: bos@akademiasztuki.eu 

Dział Spraw Studenckich (DSS) funkcjonuje do obsługi spraw studenckich w terminach:

Poniedziałek - 9:00 – 12:00, 12:30 – 13:30
Wtorek - 9:00 – 12:00, 12:30 – 13:30
Środa - 9:00 – 11:00
Czwartek - 9:00 – 12:00, 12:30 – 13:30
 
kierowniczka
Joanna Czerwińska
tel. 664 080 227
e-mail: joanna.czerwinska@akademiasztuki.eu 
 
zastępca kierowniczki
Teresa Joanna Andrzejewska
tel. 664 080 261
 
Paulina Łukasiewicz
Obsługa studentów:
Wydział Edukacji Muzycznej – kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Wydział Wokalny – kierunek: Wokalistyka
Międzywydziałowa Katedra Gier Komputerowych i Rzeczywistości Wirtualnej – kierunek: Gry komputerowe i rzeczywistość wirtualna
tel. 664 080 170
e-mail: paulina.lukasiewicz@akademiasztuki.eu 
 
Renata Brzechwa
obsługa studentów:
Wydział Wzornictwa – kierunki: Projektowanie mody; Projektowanie produktu; Komunikacja wizualna i projektowanie UX
Wydział Sztuki Mediów, Fotografii i Filmu eksperymentalnego - kierunek: Film eksperymentalny
tel. 664 080 167
 
Magdalena Milewska
obsługa studentów:
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii – kierunki: Architektura wnętrz; Scenografia i przestrzeń wirtualna
I stopień Wydziału Grafiki – kierunki: Grafika artystyczna; Grafika projektowa
tel. 693 600 546
 
Joanna Bartosiak
obsługa studentów:
Wydział Sztuki Mediów, Fotografii i Filmu Eksperymentalnego – kierunki: Sztuka mediów; Fotografia
Wydział Malarstwa - kierunki: Malarstwo; Kuratorstwo i realizacja wystaw
tel. 693 600 761
 
Anna Barcicka
obsługa studentów:
Wydział Instrumentalny – kierunki: Instrumentalistyka; Jazz i muzyka rozrywkowa
II stopień Wydziału Grafiki – kierunki: Grafika artystyczna; Grafika projektowa
tel. 664 080 246
e-mail: anna.barcicka@akademiasztuki.eu 
Zasady funkcjonowania Działu Spraw Studenckich:

Dział Spraw Studenckich (DSS) funkcjonuje do obsługi spraw studenckich w terminach:

Poniedziałek 9:00 – 12:00,   12:30 – 13:30
Wtorek 9:00 – 12:00,   12:30 – 13:30
Środa 9:00 – 11:00
Czwartek  9:00 – 12:00,   12:30 – 13:30

Zalecany jest:

kontakt elektroniczny studentek/studentów z pracownikami Działu Spraw Studenckich za pośrednictwem maili akademickich (domena @student.akademiasztuki.eu) wygenerowanych przez Sekcję Informatyki,

wcześniejsze umówienie wizyty za pośrednictwem maila z określeniem celu wizyty, aby pracownik mógł sprawdzić dane i przygotować np. zaświadczenie o statusie studenta, sprawdzić kompletność dokumentacji dyplomowej w celu wydania absolwentowi dyplomu,

składanie dokumentów dotyczących pomocy materialnej odbywa się według zasad opisanych w Regulaminie świadczeń: https://www.akademiasztuki.eu/Product_Download?file=regulamin.%C5%9Bwiadcze%C5%84.socjalnych.1  (za dzień złożenia kompletu dokumentów uznaje się dzień, wpłynięcia kompletu dokumentów do uczelni),

podania, dzienniki praktyk, karty pleneru, karty fakultetów, karty różnic programowych, karty przedmiotów interdyscyplinarnych, studentka/student przesyła podpisane oryginały  pocztą tradycyjną lub może złożyć w zamkniętej kopercie do urny znajdującej się przed wejściem do Działu Spraw Studenckich (Plac Orła Białego 2; pokój 001 na parterze); decyzje administracyjne są wysyłane pocztą tradycyjną (termin rozpatrywania podania do 30 dni).

indeksy oraz karty osiągnięć studentki/studenci przesyłają za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Akademia Sztuki w Szczecinie, Plac Orła Białego 2,
70-562 Szczecin, z dopiskiem „Dział Spraw Studenckich” lub mogą złożyć w zamkniętej kopercie do urny znajdującej się przed wejściem do Działu Spraw Studenckich (Plac Orła Białego 2; pokój 001 na parterze),

zadawanie pytań zalecane jest drogą elektroniczną poprzez maila akademickiego.