Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Administracja
dział zamówień, zaopatrzenia i ewidencji mienia
 
Pałac pod Globusem
pl. Orła Białego 2

pokój 208, 2 piętro

godziny 09:00 - 14:00
piątek dzień bez interesanta
 
kierownik
Iwona Dżugan
+48 664 080 175
 
zespół

Aneta Kozioł
specjalistka ds. zamówień publicznych
+48 664 080 249
aneta.koziol@akademiasztuki.eu 

Filip Iwanowski
referent ds. zaopatrzenia i zamówień
transport
+48 664 080 247
Do zadań działu Zamówień, Zaopatrzenia i Ewidencji Majątku Akademii Sztuki należy:

1. rozeznania o producentach i hurtowniach zamawianych towarów
2. kontrola prawidłowości składanych zamówień, opisu przedmiotu zamówienia i załączników realizowanych zakupów
3. realizacja bieżących zakupów materiałów i usług zgodnie i z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. na zlecenie jednostek Akademii Sztuki
4. przygotowywanie i wysyłanie zamówień do dostawców
5. prowadzenie korespondencji związanej z realizacją zamówień, negocjowanie cen terminów, innych warunków z kontrahentami
6. weryfikacja faktur dotyczących zakupów pod kątem zgodności ze złożonym zamówieniem i umową
7. opisywanie faktur zgodnie Zarządzeniem Rektora Akademii Sztuki 20/2018 z dnia 28.06.2018 oraz przekazanie dokumentów prowadzenie do Kwestury
8. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej zakupionych składników majątku oraz ubezpieczenie majątku
9. sporządzanie dokumentacji księgowej związanej z gospodarką majątkiem trwałym
10. organizacja i rozliczanie przeprowadzanych inwentaryzacji w jednostkach organizacyjnych Akademii Sztuki
11. realizacja przewozów zgodnie z potrzebami Akademii Sztuki i na zamówienia jej jednostek
12. terminowe i prawidłowe wykorzystanie środków transportu oraz rozliczanie kosztów poszczególnych wyjazdów
13. kontrolowanie i utrzymywanie środków transportu w stałej sprawności dyspozycyjnej, zapewniającej niezakłócony tok pracy firmy
14. współpraca ze wszystkimi jednostkami Akademii Sztuki