Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Władze
dziekan wydziału malarstwa
prof. dr hab. Zbigniew Romańczuk
 
 
kontakt:
zbigniew.romanczuk@akademiasztuki.eu 

Biuro Dziekana
Pałac pod Globusem
pl. Orła Białego 2

pokój 110 (I piętro)

czynne:
poniedziałek-czwartek 10.00-14.00
piątek nieczynne
 
asystentka
Anita Antończak
tel. +48 664 080 174
anita.antonczak@akademiasztuki.eu 
 
Dziekan Wydziału Malarstwa, w latach 2010 – 2016 Prorektor ds. Artystycznych i Nauki Akademii Sztuki w Szczecinie. W 2018 r. otrzymał tytuł profesora sztuk plastycznych. W latach 1993 – 1994 przebywał na stypendium naukowym w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Kopenhadze. Swoje prace prezentował na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Brał udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz warsztatach artystycznych.
W latach 2010 – 2017 realizował projekt artystyczno-naukowy Grid, system podejmujący problematykę obrazu w epoce rozwoju technik reprodukcji, przetwarzania i kreowania obrazów prowadzących do ich hybrydyzacji. Powstałe prace były oparte na zapisie cyfrowym, określającym pikselową strukturę obrazu, konfiguracji geometrycznych elementów o silnych efektach optycznych i gęstych strukturach modularnych, podporządkowanych dyscyplinie rytmu. Kolejne wystawy z tego cyklu ukazywały technologiczne i kulturowe uwarunkowania tworzenia koncepcji artystycznych, odnosiły się do możliwych scenariuszy rozwoju kultury wizualnej oraz do problemu autonomii obrazu i autoreferencyjności jego przekazu.

Prace z tego cyklu prezentowane były m. in. na wystawach:
– Natura obrazu, Galeria Punkty Widzenia, Gorzów Wielkopolski, 2010 – Obrazy edytowane, Muzeum Narodowe, Szczecin, 2013 – Geometria koloru, Galeria BWA Miejski Ośrodek Sztuki, Gorzów Wielkopolski, 2013 – Pictorial space, Galeria Kierat ZPAP, Szczecin, 2013 – Spatial screens, Galeria Schloss Bröllin, International art research location (DE), 2013 – Wizualne reprezentacje, Muzeum Lubuskie, Gorzów Wielkopolski, 2014 – Hidden energies, Galeria Kierat ZPAP, Szczecin, 2014 – Osobliwość obrazu I, Galeria ZPAP, Gdańsk, 2014 – Grid System I, Galeria Scena, Bałtycka Galeria Sztuki, Koszalin, 2015 – Grid System II, Bałtycka Galeria Sztuki, Słupsk, 2015 – Singularity of picture, MS Gallery, Wakayama (JP), 2015 – Osobliwość obrazu II, Galeria Stara Rzeźna, Szczecin, 2015 – Moving pictures, Galeria Profil CKZ, Poznań, 2016 – Geometria ekranu – geometria obrazu, Centrum Sztuki Galeria El, Elbląg 2016 – 5 Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej, Galeria Centrum Designu, Gdynia 2016 – XXV Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin 2016 – Digital code image, Galeria Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, Gdańsk, 2016 – Second Sight, Galeria XS, Instytut Sztuk Pięknych, Kielce, 2017 – Obrazy cyfrowe, Galeria Rondo sztuki, Katowice, 2017
- Konkret/Dyskurs/Algorytm, Galeria Uniwersytecka, Cieszyn, 2018, Konkret/Dyskurs/Kod, Galeria EL, Elbląg, 2018, Concrete/Discourse/Complexity, Galeria XS, Kielce, 2018, - Mediations Biennale, Muzeum Raczyńskich, Poznań, 2018, - International Art. Exhibition, Sakai City, (JP), 2018, - Digital born, Galeria Koridor, Ostrawa, (RCZ), 2018, - A – 21, Nika Gallery, Osaka, (JP), 2019, - Art. Pozy +, Galeria Duża Scena, Poznań, 2019, - 6. Międzynarodowe Triennale Grafiki Cyfrowej, Gdynia 2019, - Masks, Galeria BWA Ostrowiec Świętokrzyski, 2020, - Hiperlink, Muzeum Narodowe, Szczecin, 2020, - Hiperlink – nowy obraz świata i człowieka, Muzeum Narodowe, Szczecin, 2020, - Co sobie kto na swój temat wymyśli, Trafostacja Sztuki, Szczecin, 2021

Prace ukazane w ramach cyklu Grid system stały się przyczynkiem do podjęcia teoretycznej refleksji przez autorów monografii Nowe pola obrazowania – cyfrowe malarstwo na przykładzie „Grid system” Zbigniewa Romańczuka (publikacja została wydana przez Wydawnictwo Naukowe Akademii Sztuki w Szczecinie w 2016 r. pod redakcją Ryszarda Ziarkiewicza i redakcją naukową dr Joanny Szczepanik, recenzję wydawniczą napisał prof. Piotr Zawojski).
Wykaz publikacji naukowych i udział w opracowaniach zbiorowych:
1. Ekran jako symptom współczesnej kultury wizualnej, w: Pomiędzy prawdą a zmyśleniem. U źródeł interpretacji w malarstwie współczesnym, red. J. Pręgowski, F. Pręgowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, ISBN 978-83-231-3452-7
2. Nowe pola obrazowania – cyfrowe malarstwo na przykładzie „Grid system” Zbigniewa Romańczuka, red. J. Szczepanik, Akademia Sztuki w Szczecinie, Szczecin 2016, ISBN 978-83-63072-84-1
3. Zbigniew Romańczuk, Osobliwość obrazu – technologie cyfrowe i ich implikacje w sposobie generowania nowych zjawisk wizualnych, [w:], Widzialność, wizualność obrazu cyfrowego, red. Aleksandra Łukaszewicz – Alcaraz, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie, 2016 s.148 –162, ISBN 978-83-946234-2-5
4. Zbigniew Romańczuk, Wpływ wybranych aspektów filozoficznych na twórczość studentów Akademii Sztuki w Szczecinie, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2018 s. ISBN 978-83-65466-46-4
5. Zbigniew Romańczuk, Technologie cyfrowe w praktykach artystycznych, [w:], Media, nowe media czy post-media sztuki?, red. Aleksandra Łukaszewicz – Alcaraz, Łukasz Musielak, Kalina Kukiełko – Rogozińska, Joanna Szczepanik, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie, 2019 s. 29 – 35.

Staże naukowe:
2014 - Visiting Professor, Department of Fine Art, Muthesius Kunsthochschule, Kilonia, Niemcy, wykład: Screen as a symptom of contemporary visual culture,
2015 - Visiting Professor, Department of Fine Art, University of Lisbon, Lizbona, Portugalia, wykład: Emancipation of a technical picture,
2016 - Visiting Professor, Uniwersity of Ostrava, Faculty of Fine Arts, Czechy, wykład Singularity of picture, - Prowadzenie warsztatów artystycznych Interaction of space and colour ze studentami Katedry Malarstwa prof. Františka Kowolowskiego, Faculty of Fine Arts, Uniwersity of Ostrava, Czechy. Celem warsztatów było ujawnienie relacji pomiędzy obserwatorem, obiektem wizualnym, a fizyczną przestrzenią. Zadanie polegało na tymczasowej interwencji w wybraną przez studenta przestrzeń. Podejmowane działania sytuowały się w ramach działań typu site specyfic. Kreacyjny charakter prac zawierał się w wytworzeniu efemerycznych sytuacji wizualnych i znaczeniowych.
2016 - Na zaproszenie prof. Liv Hausken udział w The International Symposium o Media Innovations. University of Oslo. Sympozjum dotyczyło m.in. problemów posthumanizmu i metodologii prowadzenia badań naukowych.
2018 – Visiting Professor, Uniwersity of Ostrava, Faculty of Fine Arts, Czechy, wykład: Digital born