Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
kierunki studiów - sztuki muzyczne
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
I i II stopień
 
Kierunek studiów: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Studia I i II stopnia

Specjalności I stopień:
  • edukacja muzyczna
  • rytmika
  • wokalistyka jazzowa i estradowa
Specjalności II stopień:
  • dyrygentura chóralna
  • nauczanie przedmiotów teoretycznych w szkolnictwie muzycznym I stopnia
  • dyrygentura orkiestr dętych
  • wokalistyka jazzowa i estradowa
  • organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej
  • arteterapia 
Studia na Wydziale Edukacji Muzycznej przygotowują m.in. do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkolnictwie ogólnokształcącym i/lub muzycznym, zajęć umuzykalniających w przedszkolach, zespołów wokalnych lub wokalno-instrumentalnych w szkolnictwie ogólnokształcącym, muzycznym i ruchu amatorskim, działalności muzycznej w instytucjach kultury, kościołach oraz animacji kultury muzycznej w społeczeństwie.

Do dyspozycji studentów jest bogate wyposażenie instrumentalne (fortepiany, pianina, organy piszczałkowe, instrumenty szkolne) oraz Mediateka z bogatym zbiorem nut, płyt i książek naukowych. Studenci aktywnie działają w chórach i zespołach Akademii Sztuki, zdobywając laury w konkursach, a także koncertując w Europie i USA. Na Wydziale Edukacji Muzycznej pracuje doświadczona kadra wykładowców, artystów muzyków. Organizowane są koncerty chóralne i muzyki religijnej dla społeczności Szczecina, a także ogólnopolskie konferencje naukowe dotyczące edukacji muzycznej i chóralistyki.