Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Edukacji Muzycznej
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej z pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 
 
Polska Komisja akredytacyjna wydała pozytywną opinię dla kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzonego na Akademii Sztuki w Szczecinie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.
 
Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że proces kształcenia realizowany w Akademii Sztuki w Szczecinie umożliwia studentom kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej osiągniecie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra zostały spełnione.
 
Następna ocena programowa kierunku nastąpi w roku akademickim 2026/2027.