Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Wzornictwa
Elżbieta Młynarczyk
mgr inż. arch.
 asystentka
Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. 
W 2001 roku ukończyła kierunek Architektura i Urbanistyka na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, w Katedrze Projektowania Architektury Przemysłowej u Prof. Józefa Tadeusza Gawłowskiego uzyskując tytuł magistra inżyniera architekta.   

W 2019 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. 
Od 1996 roku współpracowała z pracowniami architektonicznymi w Zakopanem, Krakowie, Kielcach i Tarnowie.
W tym czasie współpracowała z Pocztą Polską jako projektantka systemów meblowych dla urzędów pocztowych w Małopolsce.  

Od 2006 roku zajmuje stanowisko projektanta w biurze projektów R2. Równolegle prowadzi działalność projektową współpracując z artystami i galeriami w zakresie dokumentacji technicznej i wsparcia technologicznego. Zaprojektowała i zrealizowała architekturę wystaw artystycznych m. in. dla Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie, Galerii Arsenał w Białymstoku oraz Trafostacji Sztuki w Szczecinie. W 2018 roku zrealizowała dla Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Warszawie projekt wystawy pt. „Pomniki".  Współpracowała z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, w zakresie dokumentacji oraz specyfikacji technicznej dla instalacji artystycznych pt. „Płot nienawiści” oraz „Drzewo Życia”  
 
Brała udział w wielu konkursach architektonicznych. Otrzymała nagrody i wyróżnienia, m.in I nagrodę za opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Górnickiego we Wrocławiu; II nagrodę w konkursie na siedzibę Sądu Rejonowego w Koninie, wyróżnienie w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Biblioteki PWR we Wrocławiu.  Ma na koncie szereg projektów budowlanych i wykonawczych. Jest współautorką zrealizowanych obiektów biurowych, przemysłowych, zamieszkania zbiorowego oraz szkolnictwa.