Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Grafiki
Elżbieta Wasyłyk
dr hab.
 
 profesor uczelni
W latach 1983-1985 studiowała historię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza, a w latach 1985-1990 malarstwo w WSSP w Poznaniu (obecny UA). Jest autorką kilku rozległych cykli malarskich, m.in. Paschy prezentowanej w Instytucie Kultury Polskiej w Rzymie w 2002, Kształtu obecności stanowiącego jej pracę doktorską na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu, Re-Kreacji. Misterium Osoby, będącego dziełem habilitacyjnym na ASP w Krakowie, trzech polichromii: w kaplicy Kościoła pw. Bożego Ciała w Szczecinie, w kościele pw. J. Chrzciciela w Trzciance i w kaplicy domu Sióstr Opatrzności Bożej w Wielkiej Wsi k/Wolsztyna, oraz projektu wielu witraży w przestrzeniach sakralnych min. w nawie kościoła pw. M. B. Częstochowskiej w Darłowie Trzykrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP i Fundacji Jana Pawła II w Rzymie. Laureatka kilku nagród i wyróżnień w dziedzinie malarstwa i poezji m.in. Nagrody ZPAP 23-go Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie i Wyróżnienia w XI Międzynarodowym Konkursie Poetyckim Sen o Karpatach, 2014. Wydała trzy tomiki poezji:Niebo nad sześcianem, Kształt obecności i Spotykamy się. Publikacje naukowe to: książka: Personalizm w malarstwie polskim. Symptomy personalizacji sztuki, wyd. II, 2015, ISBN 978-83-63072-88-9, oraz kilka artykułów m.in. Symptomy personalizacji sztuki w: Teologia i człowiek, Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 27(2014)3, ISSN 1731-5638, Toruń 2015 i Widzenie jako myślenie, czyli o wartościach w sztuce, w: Pomiędzy prawdą a zmyśleniem. U źródeł interpretacji w malarstwie współczesnym. ISBN: 978-83-231-3452-7, Toruń 2015, Kobieta i wojna. Wizualny zapis dramatu wojny w twórczości Kathe Kollwitz w: Kobiety i/a doświadczenie wojny. 1914-1945 i później, Poznań 2015.