Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Niezbędnik studenta
ERASMUS+
 
uczelnie krajów programu oraz uczelnie z krajów partnerskich
AKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIE 
KOD ERASUMUSA : PL SZCZECI15
NR OID: E10108489
 
Mobilność studentów i pracowników uczelni w programie Erasmus+ odbywa się w ramach dwóch typów projektów, które odpowiadają dwóm grupom krajów.
Pierwszy typ projektu mobilności – KA131 – dotyczy wyjazdów do państw członkowskich UE (Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Niderlandy, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja) oraz tzw. państw trzecich stowarzyszonych z Programem, którymi są Macedonia Północna, Serbia, Islandia, Liechtenstein, Norwegia oraz Turcja.
Możliwe typy wyjazdów w projektach typu KA131 to:
- wyjazdy studentów na studia
- wyjazdy studentów na praktykę
- wyjazdy dydaktyczne pracowników uczelni
- wyjazdy szkoleniowe pracowników uczelni.
Wyjazdy studentów na studia oraz wyjazdy dydaktyczne pracowników mogą być realizowane tylko w ramach umów partnerskich zawartych z uczelniami (czyli umowa musi uwzględniać przynajmniej 1 wyjazd danego typu).
Wykaz umów zawartych przez Akademię Sztuki dla mobilności Erasmus+ studentów i pracowników z uczelniami w państwach członkowskich UE i państwach trzecimi stowarzyszonymi z Programem (projekty typu 131) znajduje się w pliku w menu bocznym.
Drugi typ projektu – KA171 – dotyczy mobilności w krajach pozaeuropejskich, tzw. krajach niestowarzyszonych z Programem, w podziale na regiony. Wykaz uczelni partnerskich AS w tych krajach znajduje się poniżej.
Kraje wyłączone z projektów mobilności Erasmus+ to: Andora, Monako, Państwo Watykańskie, San Marino, Szwajcaria, Wyspy Owcze, Zjednoczone Królestwo.
 
 
 Uczelnie z krajów niestowarzyszonych z Programem Earsmus+ (głównie wymiana pracowników) :
 
· Guangzhou Academy of Fine Arts, China

· Tbilisi State Academy of Arts ,Georgia

· Sepehr Art University in Isfahan, Iran

· Beit Berl College, Israel

· Bezalel Academy of Arts And Design, Israel

· Seminar Hakkibutzim College of Education of Technology and of Fine Arts, Israel

· Sojo University, Japan

- T.K. Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts ,Kazakhstan

· Kenyatta University, Kenya

· PWANI University College, Kilifi ,Kenya

· University of Johannesburg, RSA

· Chang Jung Christian University, Taiwan

· National Kaohsiung Normal University ,Taiwan

· National Taiwan University of Arts ,Taiwan

· National Tsing Hua Univeristy ,Taiwan

· Tunghai University, Taiwan

· Kharkiv State Academy of Design and Arts ,KSADA ,Ukraine

· Lviv National Academy of Art ,Ukraine